Hjem
Det medisinske fakultet
Forskning

Gammel medisin kan kanskje forebygge kreft

En ny studie gjennomført ved UiB viser at den blodfortynnende medisinen Marevan kanskje kan forhindre utvikling av kreft.

Pilleboks
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Virkemiddelet Warfarin, også kjent under medisinnavnet Marevan, er et medikament som ble tatt i bruk i USA på 1950-tallet, for å forhindre koagulering av blodet og dermed forebygge mot blant annet hjerneslag. Nå viser en større registerstudie utført ved Universitetet i Bergen at medisinen i tillegg kan ha hatt en veldig heldig bieffekt: Nemlig at den forebygger mot flere ulike former for kreft.

– Vi har undersøkt data fra over en million nordmenn over 50 år, og sett på forekomsten av kreft hos Marevanbrukere sammenlignet med ikke-brukere i en periode på 6 år fra 2006 – 2012. Funnene viser at det er lavere forekomst av kreft hos de som bruker denne blodfortynnende medisinen, sier stipendiat Gry S. Haaland, førsteforfatter på artikkelen som nå er publisert i tidsskriftet JAMA Internal Medicine.

Nedgangen i krefttilfeller for Marevanbrukerne gjaldt alle kreftformer samlet, og dessuten for mange enkeltformer, som lungekreft, bryst og prostatakreft.

Hemmer viktig reseptor for kreftutvikling

Forskeren er involvert i et annet stort prosjekt ved Center for Cancers Biomarkers ved Institutt for biomedisin, som ser på hvilken betydning en reseptor i kreftceller som kalles AXL har for hvordan kreften utvikler seg. De har blant annet sett at en økning i AXL-reseptorer ofte innebærer dårligere prognose for å overleve kreftsykdom, og de har en teori om at en hemming av utviklingen av AXL-reseptorer gjør sjansene for overlevelse større.

Studien de nå har gjort, understøtter denne teorien. AXL aktiveres nemlig av et stoff som er beslektet med faktorer som får blodet til å klumpe seg i blodårene. Hvis Marevan både gjør at blodet flyter lettere i blodårene våre, samtidig som det hindrer utvikling av AXL-reseptorer, kan det kanskje forklare nedgangen i krefttilfeller blant Marevanbrukere.

– Funnene våre understreker rollen AXL spiller i utviklingen av kreft, og potensialet AXL-hemming har i både forebygging og behandlingen av kreft, mener stipendiaten.

Usikkert om årsakssammenhenger

Warfarin eller Marevan, blir brukt jevnlig av om lag 10 % av befolkningen i den vestlige verden.

– Disse resultater antyder at et medikament som er brukt av millioner av pasienter er assosiert med redusert kreftrisiko. Dette kan gi ny innsikt om kreftforebygging og er viktig å følge opp, sier professor James Lorens ved Institutt for biomedisin.

Medforfatter Oddbjørn Straume, overlege ved Kreftavdelingen Haukeland Universitetssykehus, utdyper:

– Når vi gikk i gang med denne studien hadde vi jo en hypotese om at det kunne være en sammenheng mellom Marevanbruk og kreftforekomst, men at effekten skulle omfatte så mange kreftformer, og være så stor for enkelte kreftformer, har overrasket oss. Dette motiverer oss til å gå videre med forskningen.

Forskerne legger vekt på at dette er snakk om en observasjonsstudium, og at man ut i fra denne alene ikke kan si noe om det er den blodfortynnende medisinen, eller andre faktorer, som kan forklare nedgangen i krefttilfeller hos denne gruppen.

– For å slå endelig fast hvorvidt Marevan kan brukes til å forebygge kreft, må en prospektiv klinisk intervensjonsstudie til. Resultatene vi legger frem nå gir oss ikke tilstrekkelig faglig grunnlag for å anbefale bruk av Marevan utenfor godkjent indikasjon, sier Straume.

– Det trengs videre forsøk for å kartlegge denne sammenhengen tydeligere, påpeker Haaland.

JAMA Internal Medicine er et høyt rangert tidsskrift, og studien har vakt oppsikt internasjonalt. Artikler om studien finnes blant annet i Daily Mail og The Sun. Også norske Aftenposten og Bergens Tidende, har omtalt resultatene. 

Les hele artikkelen her: https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/2661703