Hjem
Det medisinske fakultet

Medisinstudiet - Retningslinjer for obligatorisk undervsining

Førende retningslinjer for obligatorisk undervisning i medisinstudiet ble vedtatt av Programutvalget i medisin (PUM) 1. november 2017 (sak 35-17).

Hovedinnhold

Retningslinjer for obligatorisk undervisning i medisinstudiet

Vedtatt i Programutvalg for medisin, PUM, 1. november (sak 35-17).

Undervisningstyper

 1. Undervisningstyper som bør være obligatorisk:
  1. praktiske kurs og øvelser
  2. praksis
  3. team-basert læring
  4. deltakelse i gruppeundervisning med oppgaveløsning og -levering
 2. Undervisning som bør være obligatorisk, men hvor fremmøtekontroll er vanskelig og/eller ressurskrevende:
  1. klinikker og pasientdemonstrasjoner
 3. Undervisning som enten kan være obligatorisk eller et frivillig tilbud (avhengig av hensikten med undervisningen):
  1. innlevering av skriftlige oppgaver, individuelt eller i gruppe
  2. individuelle tester; underveistester

    

Fravær

Det er ikke realistisk i de fleste tilfeller å kreve 100 % deltakelse på obligatorisk undervisning. Unntak kan være korte, helt essensielle undervisningsøkter, hvor man da må arrangere ekstrarunder for de som hadde gyldig fravær.

Vanligvis vil det være rimelig å kreve 75-80 % deltakelse i en serie med undervisning uten at dette krever dokumentasjon av fraværsgrunn, og uten at det må kompenseres på annen måte. Fravær utover dette må da få konsekvens i en form som ivaretar læringsutbyttet, f.eks. ved å delta på ekstraundervisning eller å skrive en oppgave.

Begrunnelsen for å gjøre undervisning obligatorisk er at læringsutbyttet skal sikres. Det er derfor av mindre betydning hvilken grunn det er til fraværet. Fravær som skyldes sykdom eller andre tvingende grunner kan (og bør) imidlertid vurderes særskilt i det enkelte tilfellet.

Obligatorisk undervisningsaktivitet må være bestått for at studenten skal kunne gå opp til eksamen, med andre ord kan en konsekvens av ikke bestått obligatorisk undervisning bety at studenten ikke får gjennomført eksamen i emnet.

Når det gjelder registreringen av tilstedeværelse er dette opp til hva som er hensiktsmessig i hvert enkelt tilfelle. Her er det nå mulig for underviser å registrere oppmøte og fullført obligatorisk undervisningsaktivitet direkte i Fagpersonweb, dette har kopling til det studieadministrative systemet Fellesstudentsystem (FS) hvor alt av obligatorisk aktivitet skal registreres. Dette krever innlogging via Feide eller bank-ID.