Hjem
Det medisinske fakultet
Nyhet

Utdanningskvalitetsprisen til medisin

De fire medisinutdanningene ved Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo, NTNU og UiT Norges arktiske universitet mottar Utdanningskvalitetsprisen fra NOKUT for sitt arbeid med Nasjonal delprøve i medisin!

NOKUT vinnere
Fra venstre til høyre: Kunnskapsminister Henrik Aasheim, student Maren Ellingsen (NTNU), student Oda Lockert (UiO), student Stine Katinka Andersen (UiT), student Gard Aasmund Skulstad Johanson (UiB), prosjektleder og professor (UiO) Jan Frich.
Foto/ill.:
NOKUT

Hovedinnhold

Prosjektet "Nasjonal delprøve i medisin" er et samarbeidsprosjekt mellom medisinutdanningene i Norge. Prosjektet mottar prisen blant annet for å tilrettelegge for at studenter både kan gi og motta flere og grundige tilbakemeldinger på eksamen. 

– Prosjektet har på en fremragende måte satt studentene og deres læring i sentrum. Studenter har aktivt deltatt i utforming og evaluering av tiltaket – noe som antakelig er helt avgjørende for at delprøven har blitt så positivt mottatt blant studentene, sier direktør i Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga (NOKUT), Terje Mørland, i en artikkel på NOKUT sine nettsider. 

Prisen er på én million kroner, og ble delt ut mandag på NOKUTs Utdanningsfest på Sentralen i Oslo. Tilstede for å ta imot prisen var professor og leder for prosjektet Jan Frich ved Universitetet i Oslo, sammen med studentene Gard Aasmund Skulstad Johanson frå UiB, Maren Ellingsen fra NTNU, Stine Katinka Andersen fra UiT og Oda Lockert fra UiO. Alle studentene var bidragsytere i prosjektet. 

Givende samarbeid

Rådgiver Eirik Dalheim i Studieseksjonen ved Det medisinske fakultet, har vært representant i prosjektgruppen, og ansvarlig for avviklingen av den nasjonale delprøven ved fakultetet: 

– Arbeidet med nasjonal delprøve medisin har vært veldig givende. Det har vært en "stå på" vilje, og en lagånd mellom medisinfaglige, administrasjon og studenter som er inspirerende. Tanken er at både studentene og lærestedene skal få noe igjen for dette prosjektet, studentene får uvurderlig læring og innsikt i sine sterke og mindre sterke felt like før avsluttende eksamen og legeyrket. Samtidig kan lærestedene identifisere fagområder der vi må vurdere å heve undervisningen. Oppgavene som brukes er gjenstand for en kvalitetssikring som er på toppnivå nasjonalt - arbeidet frem av dyktige fagkomiteer med fagfellevurdering av både allmennleger, LIS-leger og ferdige spesialister. Vil også skryte av de fantastiske studentrepresentantene og Norsk Medisinstudentforening som har vært konstruktive og deltakende under hele prosessen, fremhever Dalheim.

– Inspirasjonskilde for mange

Kunnskapminister Henrik Asheim roset prisvinneren: 

– Nasjonal delprøve i medisin er en verdig vinner av årets pris! Jeg har bitt meg merke i at de jobber mye med at tilbakemeldinger og vurderinger av studentene skal bidra til mer læring. De er også opptatt av fagfellevurdering av undervisningen. Dette er ting vi vet har mye å si for kvaliteten på den undervisningen studentene får. Årets vinner kan absolutt være en inspirasjonskilde for mange.

Prisen har som mål å belønne fremragende arbeid med utdanningskvalitet i norsk høyere utdanning, og stimulere institusjonene og fagmiljøene til systematisk arbeid med å videreutvikle kvaliteten på utdanningene sine. Det er 17. gang prisen deles ut.