Hjem
Det medisinske fakultet
Tildeling

40,6 millioner til medisinsk visualisering

Bergens forskningsstiftelse tildeler 40,6 millioner til prosjekter om medisinsk visualisering ved UiB og Haukeland Universitetssjukehus. To tildelinger går til ansatte ved Det medisinske fakultet.

MR og PET CT
På bildet ser du hvordan gynekologisk kreft med spredning til lymfeknuter ser ut via MR og PET CT
Foto/ill.:
Ingfrid Haldorsen

Hovedinnhold

Senter for medisinsk visualisering er et relativt nytt samarbeidsprosjekt mellom Haukeland Universitetssjukehus og Universitetet i Bergen, finansiert av Bergens forskningsstiftelse (BFS).

Tidligere i år utlyste BFS midler til i alt tre forskningsprosjekter som kan knyttes til senteret. I alt 25 søkte om støtte, og to av de som fikk var Ingfrid Haldorsen ved Klinisk institutt 1 og Arvid Lundervold ved Institutt for biomedisin.

– Dette er forskning som kan føre til bedre pasientbehandling ved gynekologisk kreft. I prosjektene våre samarbeider vi tett med gynekologene som behandler denne pasientgruppen, og resultatet av bildeundersøkelsene har betydning for valg av behandling. Det er derfor kort vei fra forskning til pasientbehandling i dette prosjektet, forteller Haldorsen.

Bilder som biomarkører

Haldorsen er spesialist i radiologi og har gjennom flere år samarbeidet tett med forskere på Kvinneklinikken ved Haukeland Universitetssjukehus om avanserte bildeundersøkelser av pasienter med gynekologisk kreft. Dette samarbeidet har gjort det mulig å sammenligne svulstens særtrekk basert på avanserte bildemetoder som MR og PET (positronemisjonstomografi) og funn i vevsprøvene fra svulsten. Bildefunnene viser seg å ha betydning for pasientens leveutsikter og risiko for tilbakefall.

– Vi har blant annet sett at svulster med høy glukosemetabolisme og med redusert blodsirkulasjon er mer aggressive og er forbundet med økt dødelighet for pasienten. På denne og lignende måter kan vi påvise bildebiomarkører som kan være til hjelp for å kartlegge svulstens utbredelse og aggressivitet, og dermed kan legene tilpasse valg av kirurgisk behandling og tilby de rette pasientene strålebehandling og cellegift i etterkant, basert på pasientens risikoprofil.

I prosjektet vil de også se på sammenhengen mellom bildefunn og genetiske endringer i svulsten, og særlig de genetiske endringene der det kan utvikles målrettet terapi. På den måten kan aktuelle bildefunnene på sikt bidra til at det kan tilbys mer skreddersydd og målrettet behandling ved gynekologisk kreft.

Maskinlæring

En av de andre som har fått støtte til sitt prosjekt, Arvid Lundervold, skal arbeide med å utvikle og innføre nye maskinlæringsteknologier som muliggjør automatisert analyse av medisinske bilder. Teknologien vil kunne gjøre at datamaskiner kan analysere medisinske bilder på samme måte som en trent radiolog – men gjøre dette til dels raskere, mer pålitelig og med mye høyere kapasitet enn radiologer.

Maskinlæring er også en sentral del av Haldorsens prosjekt:

– Maskinlæring blir i økende grad omtalt i radiologiske fagmiljø som fremtidens teknologi som vil endre faget, men teknologien er enda umoden og hvordan maskinlæringsverktøy skal implementeres i radiologisk virksomhet er enda uklart. Disse metodene kan potensielt føre til tidsbesparelse for radiologer og gi mer nøyaktige diagnoser basert på bildediagnostikk.

Samarbeid mellom matematikk og medisin

– De tre prosjektlederne som nå har fått støtte har tidligere samarbeidet innenfor MedViz, og det blir spennende å bygge videre på dette samarbeidet innenfor det nye senteret sier Haldorsen. 

– Dette er også en fantastisk annerkjennelse av forskningsmiljøene som dette prosjektet utgår fra ved Radiologisk avdeling og Kvinneklinikken, Haukeland Universitetssykehus; Matematisk institutt, UiB; Christian Michelsen Research og Harvard, Boston, USA. Dette gir oss spennende muligheter til å videreutvikle samarbeidet om bildebiomarkører ved gynekologisk kreft i årene som kommer, til beste for våre pasienter, sier Haldorsen om tildelingen.

I tillegg til BFS som bidrar med 40,6 millioner, bidrar også Helse Bergen med 13,6 millioner norske kroner til selve senteret. UiB og Helse Bergen bidrar også finansielt til de tre prosjektene.