Hjem
Det medisinske fakultet
Forskning

ADHD-pasienter sover mindre og dårligere

Personer med ADHD kan ha opptil 15 ganger så stor sjanse for å ha ulike søvnproblemer som andre uten diagnosen. – Overraskende store forskjeller, sier UiB-forskeren bak studien.

mann sover
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Diagnosen ADHD forbindes med rastløshet, uro og konsentrasjonsproblemer, og mange med diagnosen rapporterer i tillegg om ulike søvnproblemer. Hvor mange med ADHD som plages av søvnproblemer, og hvilke søvnproblemer det gjelder, er det imidlertid mindre kunnskap om.

Det ønsket professor Bjørn Bjorvatn ved UiB og ADHD-eksperter ved KG Jebsen Senter for nevropsykiatriske lidelser ved UiB å gjøre noe med.  I studien spurte de 268 voksne med en kjent ADHD diagnose om å svare på et spørreskjema om søvn, og sammenlignet det med svarene fra 202 personer uten diagnosen. De fant overraskende store forskjeller mellom gruppene.

– 83 prosent av pasienter med ADHD rapporterte at det i løpet av livet hadde hatt søvnproblemer som varte over en måned, mens om lag 36 prosent av de uten diagnosen rapporterte det samme, sier Bjorvatn, som også leder Nasjonalt kompetansetjeneste for søvnsykdommer ved Haukeland Universitetssjukehus.

Fem ganger så ofte pustestopp

Den største forskjellen i søvnproblemer viste seg i rapporteringen av «urolige bein». 15 ganger så mange med ADHD-diagnosen opplevde dette som et problem, sammenlignet med kontrollgruppen.

Forskerne var også på utkikk etter symptomer på såkalte spesifikke søvnlidelser, som søvnapné eller katapleksi (plutselig og kortvarig kraftløshet i musklene som ofte utløses av en følelsesmessig reaksjon).

– Ulike søvnproblemer, som urolige bein, kan være en del av sykdomsbildet ved ADHD, sier Bjørn Bjorvatn, en av hovedforfatterne bak artikkelen som er publisert i Frontiers in Psychology.

– Men søvnapné, altså plutselige midlertidige pustestopp mens man sover, er ikke det, utdyper forskeren.

Likevel rapporterte ADHD-pasientene om problemer med pustestopp under søvn fem ganger så ofte som kontrollgruppen. I tillegg sover de med ADHD generelt mindre enn andre. 26,6 prosent av ADHD-pasientene rapporterte at de sov under 6 timer i døgnet, mens bare 7,6 prosent av de uten diagnosen meldte om det samme.

Viktig med utredning av søvnproblemer

Å sove lite setter oss i risikosonen for å utvikle en rekke sykdommer, som diabetes. Forskning har også vist at det gjør oss mer utsatt for å utvikle fedme og hjertesykdom. I tillegg har vel de fleste som har sovet dårlig noen netter merket at evnen til å konsentrere seg reduseres og man kan bli urolig og rastløs, et symptom som ofte forbindes med ADHD:

– Dette studiet viser at vi må rette et spesielt fokus mot søvnproblemer hos de med ADHD. Vi har nemlig tre alternativer: Enten har pasienten søvnproblemet som et symptom på ADHD, pasienten kan ha både en søvnlidelse og en ADHD-diagnose, eller pasienten kan primært ha en søvnlidelse, og symptomer som kan forveksles med symptomer på ADHD, påpeker Bjorvatn.

Ikke dårligere søvn av ADHD-medisin

Forskerne ønsket også å undersøke om medisinen gitt mot ADHD påvirket søvnkvaliteten negativt. Den vanligste medisinen, ritalin, er et sentralstimulerende middel som virker «oppkvikkende» på nervesystemet, og forskere har vært usikker på om medisinen påvirker søvnen i negativ retning.

– Vi fant imidlertid ingen tegn til forverret søvn blant ADHD-pasientene som brukte medisin sammenliknet med dem som ikke brukte ADHD-medisin. Resultatene viste heller det motsatte, at medisiner mot AHDH reduserte enkelte av søvnproblemer.  Det er et viktig funn, understreker Bjorvatn.

Lenke til artikkel: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28979226