Hjem
Det medisinske fakultet
Tildeling

Millioner til forskning på behandling

3 av 10 tildelinger fra Forskningsrådet til forskning på diagnostikk, behandling og rehabilitering går til Det medisinske fakultet.

Lege undersøker med stetoskop
Foto/ill.:
Ingvild Festervoll Melien

Hovedinnhold

I vår utlyste Forskningsrådet ut midler forskning på diagnostikk, behandling og rehabilitering.

I alt 107 søkte om midler, og blant de 10 prosjektene som til slutt kan dele 160 millioner kroner mellom seg er tre forskere ved Det medisinske fakultet.

De som mottar midler er:

  • Bettina Husebø ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin og Senter for Alders- og sykehjemsmedisin, for prosjektet “Innovating the clinical pathway for home-dwelling people with dementia and their families. A mixed-method randomized controlled trial”
  • Kamal Babikeir eln Mustafa ved Institutt for klinisk odontology for prosjektet “Stem Cell Therapy for Bone Regeneration in Maxillofacial and Orthopaedic Surgery
  • Per Eystein Lønning ved Klinisk institutt 2 for prosjektet “Genome-directed breast cancer therapy”