Hjem

Det medisinske fakultet

Frokostmøte om Helsecampus Årstadvollen

Velkommen til frokostmøte om helseklyngen i Bergen.

Helseklyngen i Bergen - Helsecampus Årstadvollen

Illustrasjonsbilde helseklyngen

Helsecampus Årstadvollen utlyser startup midler til samarbeidsprosjekter våren 2018, med søknadsfrist 9. mars 2018. Faglig forum inviterer til en serie frokostmøter der du får anledning til å treffe kollegaer og mulige fremtidige samarbeidspartnere fra miljøene som skal inn i det nye bygget, eller som allerede holder til på Årstadvollen. Møtene innledes med et kort inspirasjonsinnlegg, før det vil bli tid til å snakke sammen og diskutere mulige prosjekter på tvers, innen undervisning eller forskning. 

Tema for møtet er "Nytt allmennmedisinsk forskningsnettverk gir alle forskningsmiljø forutsigbar rekruttering av pasienter til prosjekt", og er første frokostmøte i en serie av tre. De andre frokostmøtene er onsdag 31. januar og torsdag 15. februar, samme sted.

Norges forskningsråd gir støtte til etablering av landsdekkende praksisbasert forskningsnettverk i allmennmedisin. Nettverket vil være tilgjengelig for alle forskningsmiljø som har prosjekter hvor data innhentes fra allmennpraksis.

I møtet vil vi presentere nettverkststrukturen og hvordan nettverket vil fungere. Videre vil vi gi eksempler på prosjekttyper og metoder som kan være aktuelle, og invitere til diskusjon rundt mulige samarbeidsprosjekter.

Frokostmøtet avholdes i Christie café. Det vil bli servering av frokostpakke.

Påmelding: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=4326870

Arrangør er Faglig forum for helseklyngen.

Temaansvarlig: Allmennmedisinsk forskningsenhet UNI