Hjem
Det medisinske fakultet
GLOBAL HELSE

Åpnet nasjonalt helsenettverk

Rektor Dag Rune Olsen åpnet helsenettverket Global Health Norway 6. desember.

Åpning Global Health Norway
Foto/ill.:
Kim E. Andreassen

Hovedinnhold

Global Health Norway er et nettverk som skal fremme forskning , undervisning og drive kapasitetsbygging innen globale helseutfordringer.

– Tanken bak dette nettverket er å samle alle institusjoner i Norge som holder på med enten forskning, utdanning eller kapasitetsbygging i fattige land, sier professor Nina Langeland, tidligere dekana ved Det medisinske fakultet og leder av nettverket.

– Vi forventer bedre kvalitet på utdanning, forskning og kapasitetsbygging og større uttelling for Norge i søknader ute i verden, for eksempel når det gjelder EU- Stipend, sier Langeland.

Global Health Norway er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen (UiB), Universitetet i Oslo, Universitetet i Tromsø, NTNU, Folkehelseinstituttet og helseforetakene. UiB skal være vertskap for nettverket i de tre første årene, for siden å gå på rundgang blant samarbeidspartnerne.

Landslag for store prosjekter

Camilla Stoltenberg, direktør i Folkehelseinstituttet sier hun har store forventninger til Global Health Norway. Folkehelseinstituttet har vært med å etablere nettverket. I tillegg leder Stoltenberg Forskningsrådets HelseOmsorg 21-rådet, som har vært med på å anbefale nettverk av denne typen.

Jeg tror det er viktig for nettverket å få noe konkret å jobbe med i tillegg til de overordnede målene. Først og fremst gjelder det å få til et samarbeid om store søknader. Vi må lage et landslag fremfor lokale og regionale lag, anbefaler Stoltenberg.

John-Arne Røttingen, direktør for Forskningsrådet, mener at Global Health Norway er en spennende mulighet til å samarbeide på tvers av institusjonene og dermed stå sterkere i internasjonal konkurranse om midler fra EU og andre internasjonale finansieringskilder. I tillegg peker han på Forskningsrådets egne program og støtteordninger som kan være aktuelle for nettverket.

– Nettverkets arbeid passer inn Forskningsrådets nasjonale globale helseprogram, GLOBVAC. I tillegg har vi prosjektmidler og posisjoneringsmidler for at konstellasjoner som Global Health Norway stiller sterkere i større utlysninger internasjonalt, sier Røttingen.

– Barne- og mødrehelse først

Professor Thorkild Tylleskär ved Senter for internasjonal helse, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB, har arbeidet med global helse i en årrekke. Han har drevet store forskningsprosjekter i lav- og mellominntektsland som angår mødre- og barnehelse. Han er positiv til det Global Health Norway, en plattform hvor universiteter og helseforetak kan jobbe sammen for å løse globale helseutfordringer.

På hvilket område mener du nettverket bør rette oppmerksomheten i første omgang?

– Jeg er kanskje litt partisk, men jeg mener at fødselshelsetjeneste er et område som absolutt trenger en innsats. Vi må få ned barnedødeligheten i de mest utsatte landene. Her kan både universiteter og helseforetak bidra med viktig kompetanse, påpeker Tylleskär.

Anerkjennelse av UiB

UiB-rektor Dag Rune Olsen sier at det å være vertskap for Global Health Norway er en anerkjennelse av UiB-miljøene, som har arbeidet med global helse i mange år. Nettverket har også en internasjonal målsetting, som vil bidra til å løfte UiB som en internasjonal aktør på området, ifølge rektor. Han mener at nettverket også bidrar med på å realisere UiBs strategi på mange områder.

– For det første er global helse et av våre prioriterte områder under satsingsområdet Globale samfunnsutfordringer. For det andre ønsker vi å arbeide med FNs bærekraftsmål "helse", som flere av bærekraftsmålene handler om, sier Dag Rune Olsen. 


Les mer om HELSE her.