Hjem
Det medisinske fakultet
Forskning

Kan påvise risiko for kreft i fosterlivet

De nye funnene, som er publisert av blant annet Stian Knappskog og Per Eystein Lønning, kan i fremtiden gi nye muligheter for forebygging av kreft.

Knappskog og Lønning
Kreftforskerne Stian Knappskog og Per Eystein Lønning har nylig publisert forskning på en mutasjon på genet BRCA1, som gir jentefostre 2 til 3 ganger så høy risiko for bryst- og eggstokkkreft i voksen alder.

Forskningen er omtalt i VG:

Forskerne har undersøkt et spesielt gen, BRAC1, som ofte knyttes til arvelig eggstokkreft og brystkreft. Det de har avdekket, er en ny type feil i dette genet som knyttes til økt risiko for eggstokkreft. I enkelte tilfeller kan denne nye fenfeilen påvises allerede hos fosteret: 

Neste steg blir å se på hva som forårsaker denne genfeilen, forteller Lønning:

– Vi mistenker at det dreier seg om ytre påvirkninger i svangerskapet og ikke arv, men det vet vi ikke sikkert enda, sier Knappskog. 

Studien er gjennomført på over 6000 kvinner og er utført i samarbeid med forskere ved Radiumshospitalet - Oslo Universitetssykehus og NTNU. Den er støttet blant annet av Kreftforeningen og publisert i et det medisinske tidsskriftet Annals of Internal Medicine. 

Neste steg er å knytte genfeilen også til brystkreft, og de har inngått et samarbeid med en amerikansk forskergruppe for å undersøke dette nærmere. 

– Hvis vi kan finne årsaken og dermed forebygge sykdom, vil det kunne få stor betydning, sier Lønning.

Les artikkelen her: White Blood Cell BRCA1 Promoter Methylation Status and Ovarian Cancer Risk