Hjem
Det medisinske fakultet
Nyhet

Ga innspill til helseministeren

Ved UiB møtte helseminister Bent Høie mandag representanter for helsenæringen og helseinstitusjonene for å få innspill til en ny stortingsmelding om helsenæringen.

Dag Rune Olsen og Bent Høie
Foto/ill.:
Ingrid Hagerup

Møtet skjedde på PROBE-laboratoriet i Bygg for biologiske basalfag ved Universitetet i Bergen, og ble åpnet av rektor Dag Rune Olsen. 

Utgangspunktet for møtet var at næringsministeren og helseministeren ønsket innspill til tema, utfordringer og tiltak i forbindelse med arbeidet med en ny helsenæringsmelding. 

Representanter fra Bergen kommune, Helse Bergen, BerGenBio, og Bergen teknologioverføring, med flere andre, var invitert for å gi sine innspill. 

Bent Høie nevnte blant annet utfordringer knyttet til for eksempel eldrebølgen, som fordrer nye løsninger i helsesektoren. Nina Mehold med Bergen kommune, fulgte opp, og pekte på potensialet innenfor mer samhandling.

Anders Haugland i Bergen teknologioverføring (BTO) hadde klare ønsker om utviklingen av den nye helseklyngen i Bergen, som er under bygging og utvikling og etterspurte næringslivets rolle i dette:

– Klyngesamarbeidet er utrolig viktig, og næringslivet bør tidligere inn i utviklingen enn trinn 4, sa Haugland.

Richard Godfrey, direktør i BerGenBio, la vekt på nødvendigheten av økonomiske insentiver for utviklingen av biomedisinske selskap:

- Bioteknologiske selskap krever mye kapital og investeringer over tid. Det kan koste opp til 10 milliarder norske kroner og 15 år å utvikle nye medisiner, påpekte han.

- Et virkemiddel kan være skattefradrag for investeringer i oppstartsbedrifter, foreslo Godfrey.