Hjem
Det medisinske fakultet
BÆREKRAFT | MEDISIN

Styrker helseprioriteringer i Etiopia med Gates-millioner

Professor Ole Frithjof Norheim og hans forskergruppe lærer opp etiopiske studenter i helseprioriteringer med tre millioner dollar i støtte fra Bill & Melinda Gates Foundation.

Bill Gates og Ole Frithjof Norheim
Bill Gates (t.v.) støtter Ole Frithjof Norheim med å styrke helseprioriteringer i Etiopia.
Foto/ill.:
Kim E. Andreassen og Wikimedia Commons

Hovedinnhold

Professor Ole Frithjof Norheim ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, ved Universitetet i Bergen (UiB), er tildelt tre millioner dollar av Bill & Melinda Gates Foundation for å utføre et treårig prosjekt for å styrke den lokale kapasiteten om helseprioriteringer i Etiopia.

– Helseministeriet i Addis Ababa trenger å styrke kompetansen når det gjelder økonomiske evalueringer og råd når det gjelder helseprioriteringer, sier Norheim.

Ole Frithjof Norheim og hans forskergruppe Globale helseprioriteringer har i en årrekke vært aktive i prosjektet Disease Control Priorities (DCP), som kommer med anbefalinger om prioriteringer av helsetjenester, blant annet til direktøren av Verdens helseorganisasjon (WHO) og andre globalt viktige aktører.

Etter mange sterke bidrag fra Norheim, ønsket lederen av DCP, Dean Jamison, at forskningsgruppen ved UiB skulle starte prosjektet Disease Control Priorities Ethiopia, for å omsette kunnskap til praktisk politikk.

Styrker lokal beslutningskompetanse

I løpet av den treårige prosjektperioden skal Norheim, professor Kjell Arne Johansson (UIB) og førsteamanuensis  Stéphane Verguet, ved Harvard T.H. Chan School of Public Health, lære opp syv masterstudenter og to ph.d.-studenter, både ved UiB og Harvard.

I tillegg til at studentene underveis skal gi råd til politikere og beslutningstakere i Etiopia, skal de ved fullført studium gå tilbake til helseforvaltningen i Addis Ababa. Studentene har skrevet kontrakt med helsedepartementet i Etiopia om å arbeide i en nyopprettet avdeling for finansiering og økonomisk evaluering. De er rekruttert fra helsedepartementet i samarbeid med helseministeren i Etiopia.

– Helseprioriteringer er mangelvare i helseutdanningen i Etiopia. På lengre sikt ønsker vi at det skal bygges opp en permanent utdanning i landet. Vi har blant annet etablert et Senter for etikk og prioritering ved Addis Ababa University. Studentene skal delvis ha sin arbeidsplass der under studiene, sier Norheim.

Omfattende helsereform

Helseprioriteringer går ut på hvilke tiltak man skal prioritere innenfor et gitt helsebudsjett. De analytiske verktøyene som studentene lærer seg i løpet av prosjektperioden, og skal lære bort videre, er velegnet til rådgivning til politikere og helsemyndigheter. Dette er særlig aktuelt nå, siden Etiopia står overfor en omfattende revisjon av sin nasjonale helseplan.

– For eksempel er det en veldig etterspørsel fra den voksende middelklassen i Etiopia om å få bedre helsetjenester for kreft og hjertesykdommer. Et av spørsmålene er om disse sykdommene skal prioriteres, eller om man skal satse alt på å nå målene man har satt seg for bedre mødre- og barnehelse, sier Norheim.

Lang erfaring med Etiopia

Norheim sier at en stor del av årsaken til at de har lykkes med sine prosjekter, er at UiBs Senter for internasjonal helse (SIH)  har hatt et langsiktig arbeid med lokal kapasitetsbygging i Etiopia. Blant annet har etiopiske studenter kommet til SIH, og UiB har vært tilstede i Etiopia i over 30 år.

– Dette lange forholdet skaper tillit mellom beslutningstakere og oss, som har gjort at vi har fått en veldig god tilgang til viktige beslutningstakere i Etiopia, sier Ole Frithjof Norheim.