Hjem
Det medisinske fakultet
K.G JEBSEN-SENTER | HELSE

Oppretter K.G. Jebsen senter for genom-rettet kreftterapi

Per Eystein Lønning og hans forskergruppe skal kartlegge kreftsvulsters gener for å kunne tilby enkeltpasienter bedre cellegiftbehandling.

Kreftceller
SKREDDERSYDD CELLEGIFT: Nytt forskningssenter skal arbeide for å målrette cellegift mot den enkelte pasient.
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

I dag er det vanlig å gi cellegiftbehandling til kreft. Men noen svulster har mutasjoner i genene, som gjør dem resistente mot noen typer cellegift. Nå skal professor Per Eystein Lønning ved Klinisk institutt 2 lede et nytt K.G. Jebsen senter som skal kartlegge genene til ulike svulster. Hensikten er å kunne tilby  mer målrettet cellegift til den enkelte pasient basert på svulstens genmutasjoner.

- Vi ønsker å sekvensere svulster og finne genfeil som kan avsløre hvilken typer av cellegift som virker best på svulsten til denenkelte pasient, sier Lønning.

Det nye senteret mottar 18 millioner kroner over fire år av Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen. Dette skjer samme dag som Universitetet i Oslo får et K.G Jebsen senter for B-celle kreft.

Sikter bedre med ny teknologi

Forskere har i løpet av de siste årene oppdaget  at bestemte typer av cellegift kan virke spesielt godt på svulster med spesielle genmutasjoner, mutasjoner som normalt nedsetter effekten av behandling.

- Dersom vi kan finne ut hvilke pasienter som har hvilke genmutasjoner, kan vi på forhånd målrette hvilken behandling som den enkelte pasient bør gis, sier Lønning.

Cellegiftbehandlingen man gir i dag er i dag stort grad et resultat av praktisk erfaring. Ved å teste ulike typer cellegift på ulike typer kreftformer, har man funnet ut hva som passer til den enkelte diagnose. Med rask utvikling av ny teknologi for genanalyser i løpet av de siste årene, kan forskerne nå analysere hele genomet, det vil si hele den genetiske koden og DNA-apparatet til hver kreftsvulst.

- Det betyr at vi kan skille ulike krefttyper fra hverandre på en mye mer nøyaktig måte enn før, og etter hvert  kunne velge den optimale behandling for den enkelte pasient, sier Lønning.

Skal forske på flere krefttyper

Lønning og hans forskerkolleger i Brystkreftgruppen ved Mohn kreftforskningslaboratorium er allerede i gang med kliniske studier av genmutasjoner.

- Vi ønsker å finne ut om denne mer målrettede måten å behandle pasienter på er bedre enn det som man generelt har gjort, nemlig å bare å gi den samme cellegiften til alle som har den samme diagnosen.

Med K.G- Jebsen-midlene blir Lønning og hans forskningsgruppe i stand til å utføre mer omfattende genanalyser og utvide forskningen til å gjelde flere krefttyper. Opprinnelig har gruppen jobbet med brystkreft og tykktarmskreft. Nå trekker de inn lungekreft, prostata, blærekreft og kreft i hals og hoderegionen.

- Ved hjelp av det nye senteret forventer vi å få til bedre behandling for flere pasienter som har disse bestemte genmutasjonene og bedre behandlingen for disse svulstene, sier Per Eystein Lønning.