Hjem
Det medisinske fakultet
FORSKNING | MEDISIN

Renholdsarbeid kan være like skadelig som røyking

Renholdsarbeidere som har jobbet 20 år i bransjen har like redusert lungekapasietet som personer som har røykt 20 sigaretter om dagen. Sprayflasker får skylden.

Renholdsarbeider
FARLIG FOR LUNGENE: Renholdsarbeid over tid kan være skadelig for lungene. Kjemikalier fra sprayflasker er særlig skadelig, ifølge professor Cecilie Svanes.
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Forskere ved Universitetet i Bergen (UiB) har funnet ut at vaskemidler til husarbeid er like skadelig for lungefunksjonen som røyking.

Svekker lungene

- Studien viser at de som har jobbet i rengjøringsbransjen i 20 år, har like svekket lungekapasitet som personer som har røykt 20 sigaretter om dagen, i samme periode, sier stipendiat Øistein Svanes, ved Klinisk institutt 2, UiB, som er førsteforfatter av studien.

Han sier at dette kanskje ikke er så overraskende, når man tenker på alle de små kjemiske partiklene man puster inn under rengjøringen. 

I tillegg viser studien at renholdsarbeidere thar 40 prosent større risiko for å utvikle astma enn andre.

I studien har forskerne fulgt 6000 renholdsoperatører i over 20 år, basert på den europeiske lungehelseundersøkelsen ECRHS.

Studien har fått stor internasjonal oppmerksomhet, blant annet i The Daily Telegraph.

Studien er publisert i American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, og er en del av Horisont 2020-prosjektet ALEC – Aging Lungs in European Cohorts.

– Bruk bøtte og vann

Professor Cecile Svanes ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB,som har vært hovedveileder i studien, sier at det er særlig rengjøringsmidler på sprayflaske som er uheldige.

– De små partiklene fra sprayflaskene kan henge igjen i luften i timesvis etter man har vasket. Dermed kan man puste inn disse i lang tid etterpå. De små partiklene kan havne langt ned i lungene, noe som kan skape betennelse og fremme aldring av lungene, sier Svanes.

– Jeg vil anbefale å bruke såpe og vann i bøtte når man vasker. Men i det hele tatt trenger man ikke så mye kjemiske stoffer når man vasker, noe som mikrofiberklutene har vist, sier Cecilie Svanes.

Studien er finansiert av EUs rammeprogram Horizon 2020.