Hjem
Det medisinske fakultet
Nyhet

De som føler at de surrer, går saktere

Forskning gjennomført ved UiB viser at de som føler at de har en begynnende kognitiv svikt, går saktere enn de som føler seg helt friske.

Gående mann
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Det er tidligere blitt gjennomført studier som viser at lavere ganghastighet kan indikere en økt risiko for å utvikle demens.  En gruppe det ikke er blitt forsket så mye på i denne sammenhengen, er de som kun opplever selv at de har en kognitiv svikt. Det kan for eksempel være at har dårligere hukommelse, mister ord eller generelt opplever at de har dårligere kognitive evner enn tidligere, uten at dette kan dokumenteres gjennom tester.

Fysioterapiforsker Mari Knapstad undersøkte ganghastigheten til denne gruppen, og sammenlignet den med hastigheten til de som er helt friske, og de som har en målbar, men mild, kognitiv svikt:

–  Studien viste at de som kun opplever at de har en kognitiv svikt, en såkalt «subjektiv svikt», gikk saktere enn de som følte seg helt friske, sier Knapstad, som jobber som stipendiat ved Klinisk institutt 1.

Ingen gikk sakte

Studien ble gjennomført på om lag 60 personer, med rundt 20 personer i hver gruppe, og utgjorde en del av Knapstad sin mastergrad i fysioterapivitenskap ved Universitetet i Bergen.

Deltagerne ble bedt om å gå i sitt foretrukne tempo, og i samarbeid med en geriatriker ble gjennomført ulike tester for å undersøke deres kognitive evner.

Det litt oppsiktsvekkende var at alle deltagerne gikk relativt raskt – både de friske, de med mild kognitiv svikt og de med opplevd kognitiv svikt. Sammenlignet man hvor fort de ulike gruppene, så man imidlertid forskjeller.

– De med kognitiv svikt gikk saktest, de med opplevd kognitiv svikt litt raskere. Raskest gikk de som følte seg helt friske, forteller Knapstad.

Både de friske og de med opplevd kognitiv svikt hadde ingen reduserte kognitive evner ifølge kognitive tester som ble gjennomført i studien.

Sammenheng mellom motoriske og kognitive evner

Grunnen til at de med både opplevd kognitiv svikt og de med en mild kognitiv svikt gikk saktere enn kontrollgruppen, er fortsatt ukjent.

– Studien er ikke så stor, så det er vanskelig å trekke noen bastante konklusjoner, understreker forskeren.

Knapstad ser det likevel som sannsynlig at er en sammenheng mellom motoriske og kognitive evner.

– Studier har vist at trening både kan  øke foretrukket ganghastigheten, og virker positivt på kognitive evner. Man vet at trening øker hjernens yteevne, kommenterer forskeren.

Studien er publisert i OvidInsights, og kan leses her: https://insights.ovid.com/crossref?an=00139143-900000000-99739