Hjem
Det medisinske fakultet
MIGRASJON | SYMPOSIUM

– Nordmenn bør lære helse av innvandrere

Migranter som gruppe er friskere enn den gjennomsnittlige nordmann, sier førsteamanuensis Esperanza Diaz. Nordmenn kan dra nytte av innvandrernes livsstil, mener hun.

Esperanza Diaz
MIGRASJONSPANEL: Esperanza Diaz (nr. 3 f.v.) holdt innlegg på migrasjons-symposiet som nylig ble avholdt på Dragefjellet.
Foto/ill.:
Tord Rø

Hovedinnhold

Det finnes en del stereotypier om innvandreres helse og ofte er det de negative faktorene som blir trukket frem i offentlig debatt. Førsteamanuensis dr. Esperanza Diaz ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB, ønsker å knuse en del myter omkring migrasjon og helse.

– Faktisk er innvandrere i Norge friskere enn nordmenn generelt, til tross for store helseforskjeller mellom gruppene, sier Diaz, som også er spesialist i allmennmedisin og har forsket på migrasjon og helse i mange år.

– Migrasjonshelse dreier seg ikke først og fremst om infeksjoner og eksotiske sykdommer. Det handler mer om kroniske sykdommer. Selv om innvandrere sliter mer med noen sykdommer, som for eksempel diabetes, så har de for eksempel mindre kreft enn den norske befolkningen

Diaz mener at nordmenn kan lære av innvandrere når det gjelder forhold som gjør at man holder seg friskere, som for eksempel middelhavsdiett, ikke-røyking og urter og krydder som er bra for helsen. 

Hun holdt nylig foredraget The Transformative Effects of Migration on Global Health and National Health Policies and Services under migrasjonskonferansen De transformerende konsekvensene av internasjonal migrasjon, et samarbeid mellom IMER og Globale samfunnsutfordringer.

– Kan lære helse av innvandrere

Hun legger til at innvandrere bruker helsetjenestene i betydelig mindre grad enn nordmenn ellers, og har lavere forbruk av medikamenter. Til tross for at dette kan bety at noen grupper bruker tjenestene mindre enn det de behøver, har det også med at de er friskere å gjøre.

– I tillegg til å fortsette å finne hvor barrierene ligger og rette på det,  ønsker jeg at vi nå skal begynne å se på hvorfor innvandrere har bedre helse, slik at det kan komme hele samfunnet til gode, istedenfor å bare fokusere på de områdene de kommer dårligst ut, sier Diaz.

Migrasjon er en helsefaktor

Diaz peker på at migrasjon og helse innebærer mye mer enn bare å gå til lege. Det handler om alt fra hvilke rettigheter man har, til diskriminering og hvilke muligheter man har til å spise sunn mat og så videre.

Dersom man skal forså helse blant innvandrere, så må migrasjon som en egen faktor, ifølge Diaz.

– Det handler om å være kulturelt bevisst og være i stand til å forstå de intrikate mekanismene som migrasjon innebærer.

– Det viktigste er at kunnskap om migrasjon, helse, kulturell kompetanse og kulturell diversitet må komme inn i undervisningsplanene for helsepersonell, slik at vi unngår avstand mellom grupper i samfunnet, understreker Esperanza Diaz.