Hjem

Det medisinske fakultet

Utdanning

Innovasjon for studenter

Er du student og interessert i innovasjon? På denne siden finner du relevant informasjon for deg som er student ved Universitetet i Bergen.

Studenter
Foto:
Eivind Senneset

Start UiB - en studentorganisasjon som aktivt arbeider for at nyskaping og entreprenørskap skal bli en større del av det akademiske miljøet i Bergen.

Bergen teknologioverføring (BTO) for studenter - BTO er det regionale senteret som spesialiserer seg innen innvasjon og kommersialisering av forskningsresultater. BTO tilbyr følgende til studenter:

  • ACCEL - et intensivt innovasjonsprogram
  • Infrastruktur for studentprosjekter
  • Hjelp med søknader om økonomisk støtte

Turnus ved BTO - BTO tilbyr turnus til 5 – 8 studenter hvert akademiske år. De fleste turnuskandidater ved BTO jobber som forretningsanalytikere. I tillegg tilbys turnus innen andre tematiske områder ved behov, slik som kommunikasjon, studententreprenørskap og jus.