Hjem
Det medisinske fakultet
FORSKNING | HELSEPRIORITERINGER

For dyrt å reise til sykehus med nyfødte

De fattigste familiene Etiopia har ikke råd til å oppsøke sykehus med sine nyfødte barn, før det er for sent. Gratis helsehjelp er løsningen, mener stipendiat Kristine Husøy Onarheim ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin.

Etiopia
LANGT TIL SYKEHUS: I Etiopia bor rundt 80 prosent av befolkningen på landsbygden, et godt stykke fra sykehus.
Foto/ill.:
Kristine Husøy Onarheim.

Hovedinnhold

Nyfødthelse er en helsepolitisk prioritet i Etiopia. Likevel er livsviktige helsetjenester, som behandling av nyfødte, finansiert ved at sykehusene tar høye egenandeler fra pasientene.

For fattige familier på landsbygden betyr dette  at de står overfor svært vanskelige valg dersom det nyfødte barnet blir sykt. De må kanskje selge en geit eller et jordstykke for å få råd til å bringe barnet til sykehus.

–Mange av de fattigste klarer ikke å skaffe nok penger før det er for sent, sier stipendiat Kristine Husøy Onarheim ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen (UiB).

Hun har nylig publisert i tidsskriftet BMC Health Services Research.

Se video av Onarheims disputas her.

– Alt koster

Onarheim har fulgt og intervjuet fattige familier på landsbygden i Etiopia for å undersøke hvilke dilemmaer de står overfor når det gjelder å bringe nyfødte barn til sykehus.

– Et av de viktigste hindrene for å bringe  barnet til sykehus er at kostnadene er veldig høye for dem. De må betale for alt fra transport til diagnostikk og behandling, sier Onarheim.

For å skaffe nok penger er det vanlig å låne penger fra venner eller selge noe man eier. Men det er ikke alle som har noe å selge eller får lånt av andre, særlig ikke hvis man er blant de fattigste.

– Dersom man ikke har en måte å skaffe nok midler på, så er det rett og slett ikke en mulighet å ta med barnet på sykehus, understreker Onarheim.

Vanskelige valg

Onarheim tilhører forskergruppen Globale helseprioriteringer. Helseprioriteringer går ut på hvilke tiltak man skal prioritere innenfor et gitt helsebudsjett og handler ofte om å gi råd til politikere. I sitt doktorgradsarbeid har Onarheim gått ned på grasrotnivå og intervjuet den enkelte familie og de vanskelige prioriteringene hver enkelt må ta i forhold til økonomi og helse.

– De fattige familiene står i svært vanskelige prioriteringsdilemma. Det handler om å balansere hensynet til det syke barnet opp mot hensynet til resten av familien og det daglige arbeidet hjemme, sier hun.

Dersom man har fire barn hjemme som ikke får mat, eller om man bruker opp alle pengene på medisiner, blir beslutningen om å søke helsehjelp også et spørsmål om hvordan man skal fø resten av familien. 

–Det er en helt uakseptabel at man må velge mellom det nyfødte barnet ditt og familiens velferd, mener Onarheim.

– Gratis helsehjelp for nyfødte må til

Ifølge Onarheim viser studien at livsviktige helsetjenester for nyfødte, som behandling av infeksjoner eller pustestøtte, burde være gratis. Da ville familiene slippe disse vanskelige valgene og kanskje komme til sykehus selv om de ikke har noe å selge eller ha noen å låne av.

–Studier som ser på fordelingen av dødsfall blant nyfødte, viser at barn i de fattige familiene, hvor moren har lavest utdanning og som bor lengst unna sykehuset som har flest dødsfall. Dersom man ikke gir gratis helsehjelp til de nyfødte i disse gruppene, så vil man heller ikke få ned dødeligheten der, sier Kristine Husøy Onarheim.