Hjem
Det medisinske fakultet
EU-MIDLER | ODONTOLOGI

EU-millioner til kjevebein

Professor Kamal Mustafa ved Institutt for klinisk odontologi har fått over 50 millioner kroner fra EU for bygge kjevebein fra stamceller. Dette kan føre til en ny og raskere behandlingsform.

Kamal Mustafa
EU-PROSJEKT TIL IKO: Kamal Mustafa leder den kliniske utprøvingen i EU-prosjektet MAXIBONE.
Foto/ill.:
Kim E. Andreassen

Hovedinnhold

I EU-prosjektet MAXIBONE, skal professor Kamal Mustafa og hans forskergruppe ved Institutt for klinisk odontologi (IKO), bygge nytt kjevebein hos pasienter, basert på stamcelleteknologi. Han skal lede de første kliniske forsøkene på en stor gruppe pasienter

I prosjektet skal 100 pasienter som får stamcellebehandling, blir sammenlignet med 50 pasienter som får tradisjonell kjevetransplantasjon.

– Vi vil finne ut om stamcellebehandling er bedre enn tradisjonell beintransplantasjon, og dermed kan bli standard behandlingsform, sier Mustafa.

Fra transplantasjon til stamceller

MAXIBONE bygger på det tidligere EU-prosjektet REBONE, med forsker Cecilie Gjerde ved IKO var i front. Gjerde og forskergruppen klarte, som de første i verden, å bygge kjevebein i 11 pasienter ved hjelp av stamceller fra pasientenes egen ryggmarg.

Dersom en pasient trenger nye tenner, men har et defekt eller manglende kjevebein, så må man lage et nytt kjevebein å skru implantatene inn i.

I dag lager man nytt kjevebein ved hjelp av beintransplantasjon, som betyr å ta et bein fra en annen plass på kroppen og flytte det til en annen plass, for eksempel til kjeven.

– Dette kan være en tidkrevende og smertefull opplevelse for pasientene, sier Gjerde.

– Ved å ta stamceller fra pasientenes egen ryggmarg og blande dette med en beinaktig  mikstur, så klarte vi å gro nye kjevebein uten smertefulle beintransplantasjoner for pasienten, sier Gjerde.

Fra munn til kropp

Munnen er det vanskeligste stedet å gro nytt bein i kroppen, på grunn av liten blodsirkulasjon, tygging og tusenvis av mikroorganismer. Forskerne håper at suksessen med å gro kjevebein i munnen ved hjelp av stamceller, kan overføres til resten av kroppen.

– Dersom stamcellebehandling blir standard behandling for alle beinskader i kroppen, vil det kunne spare pasienter for mye tid og lidelser. For eksempel trenger en pasient med brukket hoftebein mange måneder for å heles. Med stamcellebehandling kunne man ha forkortet denne tiden betraktelig, sier Kamal Mustafa.