Hjem
Det medisinske fakultet
Nyheter

Vil endre medisinkontroll etter UiB-besøk

Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen vil gjennomgå kontrollrutiner for medisinering på sykehjem etter møte med professor Bettina S. Husebø ved SEFAS.

HusebøMichaelsen
Eldre og sykehjemspasienter har ofte sammensatte sykdommer som krever komplekse løsninger, ifølge professor Bettina S. Husebø (t.v.). Både forskere og politikere var tilstede for å informere Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen om utfordringene, tirdag 9. april.
Foto/ill.:
Kim E. Andreassen

Hovedinnhold

Professor Bettina Husebø ved Senter for alders- og sykehjemsmedisin (SEFAS), Universitetet i Bergen, inviterte eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen til et møte for å formidle ny forskning og anbefale tiltak for eldre og sykehjemspasienter, tirsdag 9. april.

Ministeren sier at hun vil iallefall ta med seg ett konkret råd fra møtet med Husebø.

– Jeg la spesielt merke til det hun sa om gjennomgangen av medisinering av eldre på sykehjem. I dag skjer dette kun én gang i året. Det kan skje mye skade med en så sjelden gjennomgang. Jeg vil se videre på om denne gjennomgangen kan bli hyppigere enn i dag, sier Michaelsen.

Husebø sier at møtet, i regi av SEFAS, var viktig for å vise hvordan ulike forskere og politikere i Bergen i fellesskap arbeider for å løse fremtidens sykehjemsmedisin.

– I tillegg ville vi vise hvorfor det er viktig, og hvor mye arbeid som ligger i det å implementere forskning til praksis, sier Husebø.

Eldre- og folkehelseministeren sier hun ble positivt overrasket etter presentasjonen av det tverrfaglige samarbeidet, spesielt det som er planlagt gjennom den kommende helseklyngen.

– Jeg ble imponert over hvordan man har tenkt å omgjøre kunnskap til handling via klyngen. Det nytter ikke å sitte i sin egen boble og tenke at man har løsningen, dersom man ikke evner å sette den ut i live, sier Åse Michaelsen.