Hjem
Det medisinske fakultet
Nyhet

Flere vil studere medisin og ernæring

Tall fra Samordna opptak viser at om lag 10 % flere vil studere medisin og ernæring, sammenlignet med i fjor.

studenter utenfor labbygget
Foto/ill.:
Eivind Senneset

Hovedinnhold

I fjor hadde Det medisinske fakultet ved UiB en sterk økning i søkertallene til særlig medisin, odontologi og tannpleie. Tall fra Samordna opptak viser at antall søkere til odontologi ved fakultetet holder seg på samme nivå som i fjor, mens medisin og ernæringsstudiet har en økning på om lag 10 %.

– Tallet på søkere til profesjonsstudiene ved Det medisinske fakultet fortsetter å øke. Dette er vi godt fornøyd med. Tannlegeutdanningen får også svært gode tilbakemeldinger fra studentene i Studiebarometeret, sier prodekan for utdanning ved Det medisinske fakultet, Steinar Hunskår

Tannpleiestudiet har en liten nedgang sammenlignet med fjoråret, da søkertallene til studiet økte med over 50 %. Farmasi fikk også svært høye søkertall i 2016 og 2017, og har nå en nedgang på om lag 30 %. Fortsatt har dette studiet tre søkere per studieplass.

– Vi registrerer at det er stor kamp om studieplassene og mange søkere per studieplass på flere av studieprogrammene. I tillegg kommer alle de som primært har søkt andre steder, men som også vil konkurrere om plass i Bergen som andrevalg, sier Hunskår.