Hjem
Det medisinske fakultet
Nyhet | Helseklyngen

Morgenstemning med læring og mestring

Rundt bordene på Christie Café satt det tirsdag 8. mai morgenfriske deltakere på helseklyngens frokostmøte. Denne gangen var temaet lærings- og mestringsaktiviteter.

Leder av Arbeidsgruppen Nina Langeland innledet om samarbeidet i Alrek helseklynge
Leder av Arbeidsgruppen Nina Langeland innledet om samarbeidet i Alrek helseklynge.
Foto/ill.:
Kristin Walter

Hovedinnhold

Faggruppen – ledet av Cathrine Bjorvatn – orienterte og innledet til diskusjon om tilbud og tiltak. Deltakerne fikk en smakebit på hva faggruppen har jobbet med hittil, og Bjorvatn fortalte om hvordan samarbeidet initiert av Alrek helseklynge har åpnet opp for å tenke nye muligheter når det gjelder inkludering av studenter på Lærings- og mestringssenteret ved sykehusene og på Frisklivs- og mestringssentraler i kommunene. Reidun Kjome, nestleder i TVEPS kunne orientere nærmere om et prosjekt som har fått tildelt samarbeidsmidler til nettopp dette i 2018. Det skal piloteres et opplegg med 8 studenter i høstsemesteret, under fanen tverrprofesjonelt spesialoppdrag. 

I innledningen til møtet presiserte leder av Arbeidsgruppen for Alrek helseklynge Nina Langeland hvordan pilene peker i retning av at samarbeid i klyngesatsinger er den rette veien å gå. Blikket er rettet mot primærhelsetjenesten, og ved å ha bredt sammensatte faggrupper fra hele helsefeltet vil en kunne nå målene. Faggruppen som fasiliterte frokostmøtet viste gode eksempler på hvordan et slikt samarbeid utvider perspektivene. At satsingen har skiftet navn fra campus (Helsecampus Årstadvollen) til klynge (Alrek helseklynge) kan kanskje bidra til å forsterke perspektivet om et samarbeid utover bygg og sted.