Hjem
Det medisinske fakultet
INTERNASJONALISERING | MEDISIN

Lærer eldrehelse fra Japan

Japan opplever nå den eldrebølgen som er forventet i Norge i nær fremtid. Senter for alders- og sykehjemsmedisin (SEFAS) inviterte nylig japanske kolleger for å lære mer om hvordan de takler eldreutfordringen.

SEFAS og Tokyo Metropolitan Institute of Gerontology
Professor Shoji Shinkai og professor Bettina S. Husebø samarbeider og utveksler erfaringer om eldre- og sykehjemshelse.
Foto/ill.:
Kim E. Andreassen

Hovedinnhold

I løpet av de siste årene har professor Bettina S. Husebø ved Senter for alders- og sykehjemsmedisin (SEFAS), utviklet samarbeid med Tokyo Metropolitan Institute of Gerontontology i Japan.

Fra 7. til 9. Mai inviterte SEFAS sine japanske samarbeidspartnere til en konferanse for å utveksle erfaring for hvordan man skal drive eldre og sykehjemsmedisin.

– Japan er virkelig interessant for Norge. De er tjue år foran oss når det gjelder å takle eldrebølgen. De erfarer den nå og har utviklet førsteklasses forskning på feltet, sier Husebø, som leder SEFAS.

Japan, med sine 127 million innbyggere, har erfart en rask endring i samfunns- og familiestrukturen i løpet av de siste årene. De har blitt forløpere i aldersrelaterte utfordringer og har utviklet nye metoder og ny teknologi for å takle eldrebølgen.

– Vi har et veldig stort fokus på informasjons- og kommunikasjonsteknologi, smart teknologi og robotteknologi for å løse aldersrelaterte utfordringer. Jeg tror at Norge og andre land i Europa kan lære av Japan på dette feltet, sier Professor Shoji Shinkai ved Tokyo Metropolitan Institute of Gerontology.

Husebø er enig og tror at Japan også har utbytte av samarbeidet med SEFAS.

– Jeg tror Japan kan lære om forberedende samtaler, smertebehandling og behandling ved livets slutt, av oss, sier Bettina S. Husebø.