Hjem
Det medisinske fakultet
Nyhet

2500 røyker i svangerskapet

Fortsatt er det fem prosent norske kvinner som røyker mens de er gravide. Dette gir opp til tre ganger så stor risiko for å få barn med lav fødselsvekt, viser forskning utført av stipendiat Liv Grimstvedt Kvalvik.

gravid som røyker
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Alle vet at røyking er skadelig for helsa. Røyker du under graviditeten øker blant annet risikoen for at barnet blir født med lav fødselsvekt, blir født for tidlig eller utvikler astma i barneårene.

–  Tall fra Medisinsk fødselsregister viser at antallet som røyker har gått ned de siste årene, men i 2016 var det fortsatt fem prosent som røykte under svangerskapet, dette utgjør om lag 2500 barn, sier stipendiat Liv Grimstvedt Kvalvik ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin.

Går i arv

– Du har størst risiko for å befinne deg i gruppen som røyker under graviditeten om du har mindre enn 11 års utdannelse, det vil si at du ikke har fullført videregående. Forskningen til Kvalvik viser også at røyking «går i arv»:

Barkerhypotesen er navnet på en kjent hypotese som knytter lav fødselsvekt til en økt risiko for å få hjerte- og karsykdommer som voksen. Vi ønsket å undersøke om lav fødselsvekt var forbundet med røyking i voksen alder. Vår hypotese er at dette skyldes at mor røyker, og at barna senere tar med disse vanene inn i eget voksenliv. Vi har sett at det å være født med lav fødselsvekt er forbundet med å være røyker i voksen alder, sier stipendiaten.

Forskerne fant også at mor hadde dobbelt så stor risiko for å dø av lungekreft hvis datteren røykte, noe som også gir støtte til at røykevaner går igjen i generasjoner.

Ærlige om egne røykevaner

Avhandlingen til Kvalvik bestod av i alt fire artikler, med data fra Den norske mor og barn-undersøkelsen og fra Medisinsk fødselsregister. Medisinsk fødselsregister har registrert alle fødsler i Norge siden 1967, men det var først  1999 at en startet med registrering av mors røykevaner i svangerskapet.

Én av artiklene til Kvalvik dreide seg om hvor mye man kan stole på mors selvrapportering av røykevaner i graviditeten i Den norske mor og barn-undersøkelsen:

– Vi så på om det var samsvar mellom selvrapporterte røykevaner og forekomsten av en biomarkør i blodet. Denne markøren kunne kan brukes som mål for nikotineksponering. Vi fant at selvrapporterte røykevaner var et godt mål for tobakkseksponering i svangerskapet, sier forskeren.

Tredobbel risiko for å få et barn med lav fødselsvekt

De undersøkte også risikoen for å få et barn med lav fødselsvekt i andre svangerskap hvis man røyker i to påfølgende svangerskap:

– Det viste seg at de som røykte gjennom begge sine første svangerskap hadde nesten tre ganger så stor risiko for å få et barn med lav fødselsvekt i forhold til svangerskapets lengde, sammenlignet med ikke-røykere. Hvis du røykte i første svangerskap, og fikk et barn med normal vekt, så var det likevel nesten tre ganger så stor risiko for å få et barn med lav vekt i det neste svangerskap, om du fortsetter å røyke i det andre svangerskapet.

Risikoen for å få et barn med lav fødselsvekt ble redusert om man sluttet å røyke fra første til andre svangerskap.

– Et viktig budskap er at dette er det mulig å gjøre noe med, om man klarer å endre vanene sine, sier Kvalvik

Mulig å gjøre noe med – men vanskelig

Det beste er imidlertid å slutte å røyke før du blir gravid, understreker hun:

– Forskning viser at hvis du slutter før du blir gravid, typisk en gang i 20-årene, så har du en langtidsoverlevelse nær ikke-røykere. Derfor er det et bra tidspunkt å slutte på. Dessuten så unngår du da å utsette fosteret for tobakk mens det er i magen og du vil unngå å utsette barnet ditt for passiv røyking mens det vokser opp, sier Kvalsvik.

Hun anerkjenner imidlertid at røyking er en vane det er vanskelig å slutte med, av mange grunner.

– Nikotin er veldig avhengighetsskapende. Det finnes røykeavvenningsmetoder med dokumentert effekt, men størrelsen på effekten er beskjeden, sier forskeren

Hun mener derfor at de viktigste tiltakene man kan gjøre er på populasjonsnivå, for å forhindre at folk begynner å røyke:

– Det er nå innført vern mot passivrøyking og det er kommet standardiserte pakninger som kanskje gjør det mindre innbydende å begynne å røyke. Kombinerte tiltak på flere nivå er viktig for å hindre rekruttering av nye røykere, sier Kvalvik.

Referanse: "Smoking among pregnant women in Norway. Prevalence, self-report validity, and associations to SGA and “early programming” using family and sibling design". Liv Grimstvedt Kvalvik. Thesis for the Degree of Philosophiae Doctor (PhD), University of Bergen, Norway. 2018