Hjem
Det medisinske fakultet
Nyhet | Forskning

Norske gravide har for lite B12 og selen

Forskning utført ved Klinisk institutt 1 viser at mange norske gravide får i seg for lite av næringsstoffene selen og B12. Dette kan for eksempel gi barna lavere IQ og høyere risiko for infeksjoner.

Pregnant
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Selen er en antioksidant som er viktig for at både immunforsvaret og hjernen skal utvikle seg optimalt. Også vitamin B12, som også er kjent under navnet kobalamin, er viktig for den nevrologiske utviklingen. På grunn av alle forandringene som skjer i kroppen under et svangerskap, for eksempel knyttet til økt blodmengde, har det vært vanskelig å komme fram til akkurat hvor mye selen og B12 man bør ha i kroppen når man er gravid.

– På grunn av Den norske mor- og barnundersøkelsen vet vi at kvinner har for lavt inntak av selen. Det vi ikke har hatt kunnskap om er hvor mye mor bør ha i blodet for å sikre optimal utvikling for barnet, forteller barnelege og forsker Anne Lise Bjørke Monsen:

Dette har Bjørke Monsen og hennes kolleger kommet nærmere et svar på ved å følge mors B12 og selen-status under svangerskapet og etter fødsel og relatere det til barnas status og utvikling de første 6 månedene i livet:

– Det vi har sett er at det er en sammenheng mellom barnets risiko for å få infeksjoner de første 6 ukene av livet og mors nivå av selen i uke 36 i svangerskapet. Dessuten viser det seg at de barna som scorer lavere på psykomotorisk utvikling ved 6 måneders alder har mødre som hadde lavt selennivå i uke 18 av graviditeten, sier førsteamanuensis Anne Lise Bjørke Monsen.

– Ekstremt viktig for hjerneutviklingen

Forskerne har undersøkt selen og B12 status hos 114 gravide kvinner i uke 18 og 36 av svangerskapet og helt til 6 måneder etter fødsel. Dette har de sammenlignet med status hos 158 friske kvinner som aldri har vært gravide

– Det vi så var at mødrenes nivå 18 uker inn i svangerskapet predikerer ungenes nivå av kobalamin når de er 6 måneder gamle, forteller Bjørke Monsen.

Både selen og B12 er viktige mikronæringsstoffer for optimal utvikling, fremhever forskeren:

– At barn får infeksjoner de første fire månedene av livet, er en sjeldenhet, men vi har sett at lavt selennivå øker risikoen. Dessuten er både selen og B12 ekstremt viktig for hjerneutviklingen. Undersøkelser har vist at 14 åringer født av mødre med vegansk kosthold har lavere IQ enn 14 åringer født av mødre med et variert kosthold. Dette på tross av at nivået av B12 forbedret seg utover barneårene hos de barna som var født av veganmødre, sier forskeren.

Ønsker nye anbefalinger i svangerskapsomsorgen

Forskerne mener at det er viktig å ha nedre grenseverdier for nivå av selen og B12 hos gravide kvinner, og mener at funnene deres gir en indikasjon på hvor denne grensen bør ligge:

– Det har aldri tidligere vært noen gode undersøkelser som viser sammenhengen mellom mors B12 og selen-status og barnets status, men den har vi nå vist, sier Bjørke Monsen.

I dag testes ikke nivået av vitaminer og sporelementer rutinemessig hos norske kvinner når de blir gravide, men forskerne mener at det er lurt at flere tester seg:

– Når du går gravid tappes kroppen for næringsstoffer som vitaminer og mineraler. Et riktig nivå av vitaminer og mineraler er helt essensielt for utviklingen av normale barn

Får du påvist mangel, er det grep du kan gjøre:

– Det kan enkelt løses ved å ta tilskudd, både av selen og B12 og samtidig endre kostholdet slik at man får i seg mer av essensielle mikronæringsstoffer, sier Bjørke Monsen.

Storfe, fisk, skalldyr, egg, melk og ost inneholder vitamin B12. Selen finnes i kjøtt, fisk, skalldyr, korn og para- og peanøtter. Vær oppmerksom på at selen også er noe man kan få for mye av, så konsulter gjerne lege før drastiske endringer i kosthold eller før du begynner på tilskudd. 

Du kan også lese saken i Bergens Tidende: – Veldig mange unge kvinner har et kosthold som ikke er optimalt for å bære frem barn