Hjem

Det medisinske fakultet

Nyhet | Forskning

Gluten har ikke skylda

En studie gjennomført ved Senter for ernæring viser at personer med antatt glutenintoleranse ikke ble sykere av å spise gluten enn å la være.

Bread

– Det er en økende tendens at flere og flere mener at de reagerer på gluten, uten at det er noe medisinske holdepunkter for det, sier Hanna Fjeldheim Dale, stipendiat ved Senter for ernæring, Klinisk institutt 1, om bakgrunnen for studien.

I studien sin ønsket hun å se nærmere på diagnostiseringen av det som kalles ikke-cøliakisk glutensensitivitet, altså en type matintoleranse hvor man reagerer på gluten, uten at en har cøliaki.

Diagnosen er omdiskutert, nettopp fordi man mangler klare retningslinjer for diagnostisering, men en metode går ut på å la de som mistenker at de har glutenallergi gå gjennom en testperiode hvor de utsettes for både glutenholdige matvarer og såkalte «placebovarer» uten gluten.

Matvarene skal være like i smak, lukt og konsistens, og klarer man ut i fra denne testen å peke ut i hvilken periode man får gluten, og i hvilke ikke, får man diagnosen, og derfor også rett på en grunnstønad fra NAV.

Verre uten gluten

Dale sine forsøkspersoner fikk utdelt fire poser med muffinsmiks, som var helt like i innhold, med unntak av at to var med gluten og to uten. De fikk beskjed om å bake ut én pose i uka, og visste ikke når de fikk gluten og når de spiste placebo. Samtidig så skulle de rapportere om hvilke symptomer de opplevde:

– Sammenlagt rapporterte de om verre symptomer da de fikk placebo, enn da de fikk muffins med gluten, forteller Dale.

Bare fire av de 20 som var med i undersøkelsen klarte å identifisere de to riktige periodene de fikk gluten, og disse fikk da diagnosen ikke-cøliakisk glutensensitivitet. De rapporterte likevel ikke om verre symptomer de uken de var på glutendiett enn de ukene de var uten.

– Funnene støtter dermed ikke opp om denne metoden for å diagnostisere noen med ikke-cøliakisk glutensensitivitet, konkluderer Dale

Forventer negativ effekt av gluten

Kriteriene for å delta i undersøkelsen var at deltagerne ikke skulle ha andre diagnoser, som cøliaki eller hveteallergi. De hadde dessuten «selvdiagnostisert seg» og levde på en glutenfri diett fordi de opplevde at det hjalp på symptomene. Hvordan kan de bli bedre av en glutenfri diett på hjemmebane, mens det samme ikke skjer «i labben»?

– Det kan være snakk om en såkalt nocebo-effekt, altså en negativ placebo-effekt, det vil si at man reagerer negativt fordi man forventer selv at man vil gjøre det, sier forskeren.

Det mener hun også kan forklare at de som deltok i studien følte seg verre i periodene de fikk placebo, fordi de rett og slett ikke visste hva de fikk, og antagelsen om at det var gluten, gjorde at de følte seg verre.

Andre ting i hveten de reagerer på

Symptomer på såkalt glutenallergi strekker seg fra mage- og tarmproblemer som luft i magen, forstoppelse og diare, men også andre symptomer som hodepine, tretthet, depresjon og mange har nedsatt livskvalitet. Dette er symptomer som er sammenfallende med syndromet irritabel tarm, sier Dale sin veileder, Gülen Arslan Lied:

– Det kan være andre ting i hveten som forårsaker de symptomene man opplever, sier hun, og mener at man kanskje heller bør oppfatte diagnosen som en type av irritabel tarm.

De som har irritabel tarm reagerer ofte mye på matvarer som er fulle av det de kaller FODMAP, det vil si tungt fordøyelige karbohydrater. Disse inkluderer blant annet sukkeralkoholer som man finner som erstatning for sukker og tradisjonelt «sunne matvarer» som epler, pærer, løk, hvitløk, honning og linser. En annen studie gjennomført ved Universitetet i Oslo for ikke lenge siden, peker på at fruktaner, som det er mye av i hvete, kan være synderen.

Advarer mot selvdiagnostisering

– Gluten har fått mye negativ omtale, og mange blir derfor unødvendig redde for det, sier Dale.

Hun advarer mot selvdiagnostisering av allergier, fordi det kan føre til at man spiser unødvendig restriktivt, noe som kan føre til negative konsekvenser for helse, i verste fall mangelsykdommer:

– Ofte er glutenfrie matvarer mindre næringsrike enn vanlige produkter. Vanlig brød har som regel bedre næringsinnhold og mer fiber enn glutenfritt brød, sier den klinisk ernæringsfysiologen.

Hun anbefaler en som har symptomer som de nevnt over å først og fremst kontakte en lege, for å utelukke at det kan dreie seg om cøliaki eller hveteallergi. Før utredning er det også viktig at man ikke lever på en glutenfri diett, for da vil man ikke kunne teste for cøliaki:

– Hvis det ikke dreier seg om cøliaki, anbefaler vi dernest våre pasienter å prøve seg fram med gluten, gjerne i små mengder. Man kan også bytte ut «vanlig» kjøpebrød med brød av spelt og surdeig, noe som har lavere innhold av FODMAP. Først og fremst fordi det er mye lettere å leve slik enn på en ren glutenfri diett, anbefaler Dale.

Les Dales artikkel her: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29542844

Du finner saken også i Forskning.no og den er omtalt i Aftenposten.

Tilknyttet innhold