Hjem
Det medisinske fakultet
Nyhet

Åpnet ny lab for ernæringsforskning

Mohn ernæringsforskningslaboratorium åpnet mandag. – Markerer en videreføring av universitetets satsning på ernæringsforskning, sier professor Jutta Dierkes.

Jutta Dierkes og Sveinung Hole åpning ernæringsforskningslab
Styreleder i Bergen Forskningsstiftelse, Stener Kvinnsland, overrakte blomster til professor Jutta Dierkes i anledning åpningen av det nye forskningslaboratoriet for ernæringsforskning.
Foto/ill.:
Ingrid Hagerup

Hovedinnhold

Mohn ernæringsforskningslaboratorium er et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Bergen, Haukeland Universitetssjukehus og Bergen Forskningsstiftelse (BFS).

– Vi skal forske på både fedme og underernæring og finne ut hvordan dette kan behandles på best mulig måte, sier professor Jutta Dierkes, ved Klinisk institutt 1, som skal lede det nye laboratoriet.

Mandag var altså den offisielle åpningen, og representanter fra både UiB, HUS og BFS var tilstede.

– Det er en kjempestor glede å ønske velkommen til åpningen av dette laboratoriet, og hyggelig å se representanter også fra andre fagretninger, som samfunnsfag og representanter fra Havforskningsinstituttet er møtt opp! Dette viser hvor betydningsfull ernæringsforskning er, sier Dierkes.

Donerer 28 millioner

Hun startet åpningsseminaret, som gikk av stabelen ved det nye Barne- og ungdomssykehuset, med å fortelle om bakgrunnen for åpningen av det nye forskningslaboratoriet.

Styreleder Stener Kvinnsland i BFS var tilstede på åpningen. Han pekte på paradokset det er at ernæringsforskning har skutt så lite fart i medisinsk forskning, på tross av at ernæring er noe som opptar alle. Han påpekte også at det har skjedd en positiv forskyvning i feltet de siste årene, og at åpningen markerer toppen av denne utviklingen. 

– Ernæringsforskning er kolossalt viktig, understrekte han i sitt innlegg.

I alt donerer BFS 28 millioner fra Trond Mohn i over fem år. UiB bidrar på sin side med nær 33 millioner mens HUS bidrar med 6,5 millioner kroner.

– Styrker samarbeid mellom industri og akademia

Dekan Per Bakke besøkte nettopp Japan i forbindelse med et forskningssamarbeid mellom Japan og Universitetet i Bergen. Han kunne fortelle at representanter fra Nærings- og fiskeridepartementet lot seg begeistre da han fortalte om åpningen av forskningslaboratoriet:

– Havet er «den nye oljen». I tillegg til å styrke forholdet mellom marin forskning og klinisk forskning, kan dette forskningslaboratoriet styrke samarbeidet mellom akademia og industrien, mente dekanen.