Hjem
Det medisinske fakultet
Nyhet

Hedret våre beste på Fakultetets dag

På Fakultetets dag 2018 samlet både administrativt og vitenskapelige ansatte seg for å hedre noen av fakultetets beste.

Prisvinnere og rektor på fakultetets dag 2018
Prisvinnerne (med rektor), fra øverst til venstre: Marianne Heggø Hansen, Ragnhild Hauge, Ouynh Le, Zina Fandalyuk, Ole F. Nordhei,, Thomas Mildestvedt, Kristin Greve Isdahl Mohn, Emmet Mc Cormack, Per Bakke, Rebecca Cox, Trond Risse, Philippe Van de Perre, Dag Rune Olsen, Charalmpos Tzoulis, Mari Kyllesø Halle.
Foto/ill.:
Anne Sidsel Herdlevær

Hovedinnhold

– Det var stor konkurranse om prisene, og dette sier noe om hvilket nivå det er på fakultetets ansatte, sa dekan Per Bakke i sin tale på slutten av arrangementet som foregikk torsdag på Store Auditorium på Haukeland Universitetssjukehus.

Her ble blant annet Falch Juniorpris delt ut, som i år gikk til Charalampos Tzoulis ved Klinisk institutt 1, for hans forskning på Parkinson sykdom.

– Det er veldig kjekt å få en slik anerkjennelse for arbeidet vi har gjort, sier Tzoulis, og understreker at prisen går til hele forskergruppen.

Forskergruppen hans har i flere år jobbet aktivt med forskning på aldring og nevrodegenerative lidelser:  

– Nevrodegenerative sykdommer som Alzheimer og Parkinson er sykdommer som påvirker oss mest som samfunn, men de vi kanskje kan minst om, mener han.  

Prisen var på 50 000 kroner, som han håper kan bli brukt til å arrangere et internasjonalt møte med samarbeidspartnere fra inn og utland.

– På denne måten kan vi både både forsterke og konsolidere samarbeidprosjekter som kan komme både instituttet og fakultetet til gode, sier prisvinneren.

Falch-forelesning om HIV-smitte

Rektor Dag Rune Olsen hadde æren av å åpne hele arrangementet. Han trakk spesielt fram arbeidet med satsningsområdet «Globale samfunnsutfordringer», som nå er underlagt fakultetet. Rett etter kom studentenes tale av Gard Asmund Skulstad Johannessen. Dette ga innblikk i studentutvalget (MEDSU) sitt arbeid det siste semesteret.

De om lag 120 personene som var møtt opp kunne også få med seg årets Falch-forelesning med professor Philippe Van de Perre, som snakket om smitte av HIV fra mor til barn gjennom amming. I tillegg var det utdeling av fakultetets egne priser, til blant annet beste underviser og beste forskningsgruppe.

– Plikt til å formidle

Prisen for beste forskningsformidling gikk denne gang til forskerne Rebecca Cox og Kristin Greve Isdahl Mohn ved Klinisk institutt 2, for sin innsats i vaksinedebatten.

Også de synes det var veldig fint å få anerkjennelse for arbeidet som er blitt lagt ned:

– Det er krevende arbeid å formidle til allmennheten. Man må bruke en annen strategi og virkemidler enn i tradisjonell vitenskapelig forskningsformidling, sier Isdahl Mohn.

De anbefaler likevel alle som driver med forskning å forsøke å formidle til et bredere publikum.

– I en verden fylt av «fake news» er det viktig å bidra med skikkelige fakta. Dessuten er det skattebetalernes penger som finansierer arbeidet vårt, og derfor har vi plikt til å formidle, sier Cox.

De innrømmer at det ikke alltid er lett, og at man må tåle motbør, også fra offentligheten, når man går ut og mener noe som forsker i offentligheten. I talen takket de instituttledelsen for støtten de mottok etter at innlegget som rettet en kritisk pekefinger "vaksineskeptikerne" kom på trykk. De takket også kommunikasjonsansvarlig ved fakultetet, Marion Solheim, for god hjelp. Til forskere som gjerne vil prøve seg, men som ikke vet hvordan de skal begynne, har de følgende råd:

– Tenk at du snakker til din bestemor. Hvordan ville du ordlagt deg for å få forstå din bestemor til å forstå hva du forsker på? Begynn med konklusjonen, hold deg til noen enkle poenger og uttrykk deg kort og presist, sier Cox.

De anbefaler også forskere som er usikre på hvordan de skal gå frem å kontakte Kommunikasjonsavdelingen ved UiB.

– Det finnes også ressurser på nett som TED-talks, sier Isdahl Mohn.

Dette er de øvrige prisvinnerne:

Årets ph.d.: Mari Kyllesø Halle (Klinisk institutt 2) for avhandlingen «Molecular alterations suggesting new treatment strategies in uterine carcinomas».

Studiekvalitetsprisen: Gruppen bak FARM295 Galenisk farmasi (Klinisk institutt 2), for å ha bygget opp et emne av høy kvalitet ved å utnytte digitale muligheter.

Årets forskningsgruppe: Ole F. Norheim, for arbeidet med forskningsgruppen "Global Health Priorities" (Institutt for global helse og samfunnsmedisin)

Pris for internasjonalisering: Gottfried Greve (Klinisk institutt 2), for arbeidet med utveksling på medisinstudiet

Undervisningsprisen: Thomas Mildestvedt (Institutt for global helse og samfunnsmedisin), for gode pedagogiske evner, stor innsats- og foregangsvilje i sitt fagmiljø, samnt evne til lederskap i viktige implementeringsprosjet i utdanningsfeltet som arbeidet med ny studieplan i medisin 

Årets publikasjon: Trond Riise, Kjetil Bjørnevik og Anders Engeland (Institutt for global helse og samfunnsmedisin) for arbeidet med artikkelen β2-Adrenoreceptor is a regulator of the α-synuclein gene driving risk of Parkinson’s disease