Hjem
Det medisinske fakultet

Handlingsplan for formidling

Det medisinske fakultet skal være et fyrtårn innen formidling av helseforskning, -utdanning og -innovasjon. Dette skal bidra til bedre folkehelse, behandlingsforløp, god pasientomsorg og effektiv utnyttelse av helsevesenets ressurser. Vi skal treffe våre målgrupper gjennom massemedia, sosiale media, debatter og verktøy for internkommunikasjon.

Jobb med grafisk design CCBIO
Foto/ill.:
Marion Solheim

Hovedinnhold

Last ned en PDF av handlingsplanen her: Formidling

Planen har følgende mål og tiltak:

Mål 1. Vi skal være synlige i media og bidra til å sette dagsorden

Tiltak:

  1.  Det medisinske fakultet skal være synlig i media både lokalt, nasjonalt og internasjonalt
  2. Vi skal styrke bruken av sosiale medier og etablere egne retningslinjer
  3. Vi skal prioritere formidling av: De beste forskningsmiljøene; Innovasjon; Globale samfunnsutfordringer; Alrek helseklynge
  4. Vi skal etablere kurs i formidling som en del av forskerutdanningen
  5. Vi skal gjøre fakultetets nettsider profesjonelle med god layout og gode saker

 

Mål 2: Vi skal styrke «Det medisinske fakultet» som merkevare

Tiltak:

  1. Vi skal utarbeide retningslinjer for tittel og tilhørighet for bruk av forskere i media
  2. Vi skal markedsføre Det medisinske fakultet som et internasjonalt fakultet
  3. Fakultetets ansatte skal delta som meningsbærere i det offentlige ordskiftet

 

Mål 3: Vi skal ha en formidlingsstrategi for vanskelige saker

Tiltak:

  1. Lederne ved fakultetet skal være kjent med mediehåndtering i negative omdømmesaker
  2. Vi skal utarbeide klare retningslinjer for mediehåndtering ved kriser