Hjem
Det medisinske fakultet
Nyhet

Hele fakultetet i sving i OSKE-eksamen

Rundt 350 personer var i sving for å gjennomføre årets OSKE-eksamen, som nå ble arrangert for første gang i medisinstudiet ved Det medisinske fakultet, UiB.

Neste
OSKE eksamen blodtrykkmåling av eksamenspasient. Eksaminator i bakgrunnen
Medisinstudent Marie Engehagen tar blodtrykket til eksamenspasient Sofie Jacobsen under OSKE-eksamen. Bak sitter eksaminator Mai Tone Lønnebakken.
Foto/ill.:
Ingrid Hagerup
1/7
Bilde av kontrollrommet på OSKE
På kontrollrommet. Her kommer alle resultatene inn, på storskjermen i bakgrunnen. I forgrunnen Tore Lillebø. Marius Alvheim sitter ved pcen.
Foto/ill.:
Ingrid Hagerup
2/7
Kontrollrommet på OSKE
God stemning på kontrollrommet. Her kommer alle resultatene inn. Ketil Grong og Thomas Kropmans sørger for at hele OSKE-eksamenen forløper slik den skal.
Foto/ill.:
Ingrid Hagerup
3/7
Lunsj OSKE vrimleområdet
Lunsj i vrimleområdet.
Foto/ill.:
Ingrid Hagerup
4/7
matpause OSKE. Bilde av Eirik Dahlheim
Velfortjent matpause. På bildet ser dere rådgiver Eirik Dalheim i Studieseksjonen snakke med professor Arne Tjølsen.
Foto/ill.:
Ingrid Hagerup
5/7
Martha Dahle og Evelyn Myrå Holmøy
Mange må hjelpe til for å få gjennomført en OSKE-eksamen. Her er studiekonsulentene Martha Houen Dahle og Evelyn Myrå Holmøy.
Foto/ill.:
Ingrid Hagerup
6/7
Tavle med skrift og piler for OSKE
Foto/ill.:
Ingrid Hagerup
7/7
Tilbake

Hovedinnhold

OSKE står for «objektiv, strukturert, klinisk eksamen» og er en ny eksamensform for å teste medisinstudenter i blant annet kliniske ferdigheter. Eksamensformen har allerede blitt gjennomført ved andre medisinske fakultet i Norge, men den 20. juni stod UiB for tur.

Flere piloteksamener har tidligere blitt gjennomført, og måneder med planlegging ligger forut for gjennomføringen. Om lag 350 administrativt, faglig ansatte og frivillige, inkludert omtrent 150 studentene fra kull 15 var involvert. Faglig ansvarlig for eksamenen, professor Eirik Søfteland ved Klinisk institutt 1, kaller det en dugnad:

– Her er det samarbeid på tvers av fagområde og institutt og mellom administrativt og faglig ansatte. Det har vært mye detaljplanlegging og mange møter i forkant. Min opplevelse er at denne måten å jobbe sammen på var ny for alle, sier Søfteland.

Stort apparat

Det var mye som skulle klaffe på gjennomføringsdagen. OSKE-eksamenen utgjorde halvparten av en heldagseksamen, og 80 studenter fikk gjennomført OSKE før lunsj, og 80 etter lunsj, mens den andre halvparten gjennomførte en 3-timers skriftlig eksamen.  

De 80 studentene var fordelt i 5 «sløyfer» med ulike oppgaver plassert på ulike steder på fakultetet og på Haukeland Universitetssjukehus. Alle studentene skal innom alle 16 oppgavene i sløyfen. I oppgaven møter studenten for eksempel frivillige eksamenspasient, som studenten skal undersøke. Tidtakere sørger for at alle studentene kommer seg inn og ut på riktig tidspunkt.

En eksaminator vurderer kandiaten, og registrerer resultat fortløpende. Resultatet går deretter videre til en «kontrollsentral», som holder øye med at alt fungerer slik det skal. Den 20. juni i år, gikk stort sett alt etter planen:

– Vi fikk gjennomført eksamenen på en veldig god måte, sier Søfteland.

– Teknisk sett gikk det veldig bra, og logistisk helt greit. Totalt sett er vi veldig fornøyd! konkluderer han.

Får øvd mer på kliniske ferdigheter

En av studentene som var i ilden før lunsj var Marie Engehagen. Hun også er veldig fornøyd med både gjennomføringen og eksamensformen:

– Jeg synes det gikk veldig bra! Det var litt spent stemning i begynnelsen, men det var gøy når vi først kom i gang, forteller hun.

Hun sier at hennes inntrykk er at alt har gått fint, både for studentene og de som har jobbet med gjennomføringen. Det hun trekker frem som spesielt positivt med denne typen eksamen, er at det får studentene til å øve enda mer på kliniske ferdigheter:

– Vi får øvd mye praktisk før eksamen, noe vi kanskje ikke hadde gjort hvis vi ikke hadde hatt denne eksamenstypen, sier hun.

Nå skal hun til lunsj, før hun skal videre til del to av eksamen. Etterpå blir det en velfortjent sommerferie.