Hjem
Det medisinske fakultet
FORSKNING | KREFT

Virus kan kurere hjernekreft

Genmodifiserte poliovirus sprøytet inn i hjernen fører til at hjernekreftpasienter lever i flere år enn med vanlig behandling.

Forskere har funnet ut at virus sprøytet inn i hjernen kan kurere hjernekreft.
Annick Desjardins presenterte forbløffende funn under den 22. Internasjonale hjernekreftskonferansen på Solstrand. UiB, med Rolf Bjerkvig i spissen, var vertskap.
Foto/ill.:
Kim E. Andreassen

Hovedinnhold

I dag behandles hjernekreft med cellegift og stråling, noe som kan gi begrensede resultater. Forventet levealder for den mest aggressive kreftformen (glioblastoma) er 6 til 12 måneder. Nå har forskere funnet en ny metode som gir håp.

Genmodifiserte poliovirus som blir sprøytet inn i hjernesvulstene dreper kreftcellene, uten at pasienten får polio. Når viruset angriper svulsten, lager dette så mye styr at immunforsvaret blir oppmerksomme på kreftcellene og blir med på drepingen.

– I våre kliniske studier, så vi at i overkant av 20 prosent av pasientene levde i over to år og lenger. To av pasientene har levd i seks år. Det at pasientene lever lenger, betyr at vi skimter en behandling som virker, sier Dr. Annick Desjardins, ved Duke University Medical Center.

Desjardins er førsteforfatter på studien som ble publisert i det anerkjente tidsskriftet New England Journal of Medicine.

Resultatene ble publisert samme dag som hun presenterte studien på den 22. Internasjonale hjernekreftkonferansen (ICBTRT), på Solstrand 26. Juni.

Velkommen metode
Hjernekreft er en vanskelig sykdom å kurere, og det har ikke vært gjort store fremskritt i behandlingen i løpet av de siste 20 årene.

– Den nye metoden er svært velkommen og gir nytt håp om å leve lenger med sykdommen, sier professor Rolf Bjerkvig ved Institutt for Biomedisin, Universitetet i Bergen, som arrangerte og ledet konferansen på Solstrand.

I alt 180 av verdens fremste hjerneforskere var samlet på konferansen, hvor flere resultater ble presentert.

Ønsker fortgang
Vanligvis tar det 10 år før nye forskningsresultater blir standard behandling. Under konferansen var tilbakemeldingen fra deltakerne at akkurat i dette tilfellet måtte det gå an å endre reglene for å fortgang i prosessen.

– Alle var enige om at denne virus-behandlingen kan man ikke vente for lenge på, sier Rolf Bjerkvig.
­