Hjem

Det medisinske fakultet

Veilederseminar for ph.d.-veiledere ved Det medisinske fakultet

Årlig dagsseminar med faglig påfyll om forskningsveiledning for ph.d.-veiledere. 

Tema blir blant annet: 

  • Veiledning på langdistanse
  • "Dos and don'ts" i ph.d.-veiledning
  • Pedagogikk i veiledning
  • De vanskelige REK-søknadene
  • Innovasjon i doktorgraden

 

Vi ønsker velkommen til en dag med nyttige plenumsforedrag, gruppearbeid og gode diskusjoner.