Hjem
Det medisinske fakultet
Nyhet | Forskning

Barnløse har høyere kolesterol

Høyere kolesterol hos kvinner er assosiert med høyere risiko for å bare få ett eller ingen barn, viser forskning utført av Aleksandra Pirnat ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin.

gravid mage og hender som lager hjerte
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Forskere har tidligere sett at det er en sammenheng mellom lav fruktbarhet og risiko for å utvikle hjertesykdom. Hva denne sammenhengen består i, har det imidlertid vært mindre kunnskap om.

For å komme nærmere et svar har Aleksandra Pirnat og hennes forskningsgruppe sett nærmere på blodprøver til i alt 4322 kvinner i Norge. Nærmere bestemt har de undersøkt nivået av kolesterol, triglyserider og forholdet mellom to typer av fett i blodet hos kvinnene før et eventuelt svangerskap. Koblede data fra CONOR (Cohort of Norway - samling av helsedata og blodprøver fra flere norske helseundersøkelser) og Medisinsk fødselsregister viser at 1677 av disse kvinnene endte opp uten barn, 488 av dem fikk et barn, og 2157 fikk to eller flere barn.

Barnløse har høyere BMI og er eldre

Forskerne fant blant annet at kvinner med ett eller ingen barn som regel var eldre og hadde høyere BMI. De røykte dessuten mer enn kvinner som hadde to eller flere barn.

De som bare fikk et barn hadde dessuten færre år i høyere utdanning, oftere diabetes og det var dobbel så stor sannsynlighet for at hadde mottatt assistert befruktning.

Når de justerte for disse andre faktorene fant forskerne likevel en sammenheng mellom nivåer av såkalt farlig kolesterol og antall barnefødsler:

– Kvinner med usunne nivåer av fett i blodet, det vil si høye nivåer av det «dårlige» LDL-kolesterolet, triglyserider, et høyt forholdstall mellom triglyserider og det «gode» HDL-kolesterolet, samt lavt nivå «gode» HDL-kolesterolet, hadde 20 til 100 prosent større sjanse for å bare få ett barn, skriver forskningsgruppen i en pressemelding.

– Lurt å holde øye med kolesterolet

Forskningsgruppen har bare funnet en assosiasjon mellom nivåer av kolesterol i blodet og antall barnefødsler. Det vil si at de ikke vet om det er en årsakssammenheng mellom kolesterolnivå og sjansen for å få barn. Det kan være andre faktorer som spiller inn. Kathryn Berlacher, kardiolog ved University og Pittsburg, påpeker i en artikkel om studien i Reuters, at det ikke kan utelukkes at kvinnene som bare får ett eller ingen barn, heller ikke ønsker eller har forsøkt å få flere.

Pirnat mener likevel at kvinner som sliter med å få barn nummer en eller to kan vinne på å få undersøkt sitt kolesterolnivå. Spesielt om man kommer fra en familie hvor flere har problemer med kolesterolet:

–  Sammen med lege kan de da undersøke muligheter for å redusere nivået, for eksempel gjennom endringer i dietten sin eller gjennom å introdusere andre livsstilsendringer, som mer fysisk aktivitet, sier stipendiaten.

Lenke til artikkel: https://bmjopen.bmj.com/content/8/6/e021188