Hjem
Det medisinske fakultet
Nyhet | Forskning

Vitamintilskudd i graviditeten kan forhindre forsinket språkutvikling

Studier gjennomført av forskere ved Klinisk institutt 1 viser at kvinner som går på epilepsimedisin bør ta vitamintilskudd tidlig i graviditeten for å forhindre forsinket språkutvikling hos barna.

Gravid kvinne tar medisin
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Dette er resultatet fra en fersk studie ved Universitetet i Bergen blant kvinner med epilepsi. Studien bruker data fra Den norske mor og barn-studien, og ble publisert online 1.august 2018 i Neurology, tidsskriftet til The American Academy of Neurology.

– Studier blant friske gravide kvinner har vist at folsyrevitamintilskudd i svangerskapet er gunstig for språkutviklingen til barnet. I vår studie har vi funnet at effekten er enda gunstigere hos gravide med epilepsi når mor bruker epilepsimedisiner i svangerskapet, forklarer stipendiat, lege og hovedforfatter Elisabeth Synnøve Nilsen Husebye ved Klinisk institutt 1, Universitetet i Bergen.

Skadelig epilepsimedisin

Alle kvinner i Norge som planlegger å bli gravide er anbefalt tilskudd av folsyrevitamin fire uker før svangerskapet og i første trimester. Kvinner med epilepsi er anbefalt høyere doser folsyrevitamin enn kvinner uten epilepsi fordi epilepsimedisiner kan påvirke nivået av folsyre i kroppen.

Epilepsimedisinene i seg selv kan føre til forsinket språkutvikling hos barnet. Ofte må gravide med epilepsi likevel bruke slike medisiner for å hindre potensielt epilepsianfall i svangerskapet, som kan være skadelig for både mor og foster.

Enkelt tiltak

– Forsinket språkutvikling kan ha store konsekvenser for sosialt liv, skolegang, utdannelse og jobbmuligheter for barnet. Vår studie er første studie som viser at folsyretilskudd tidlig i svangerskapet kan motvirke epilepsimedsinenes skadelige effekt på språkutvikling, sier Husebye.

– Vår studie er viktig for kvinner med epilepsi fordi vi v.iser at noe så enkelt som tilskudd av folsyrevitamin kan motvirke forsinket språkutvikling hos barnet forårsaket av epilepsimedisiner, som mor altså ofte ikke kan unngå å bruke, forklarer forskeren.