Hjem
Det medisinske fakultet
Nyhet | Forskning

Høyt blodtrykk under graviditet fordobler risiko for hjertesykdom

Forskning av stipendiat Hilde Kristin Riise ved Institutt for global helse- og samfunnsmedisin kaster nytt lys på sammenhengen mellom høyt blodtrykk under svangerskapet og risiko for å få hjerte- og karsykdom.

Blodtrykksmåling
Foto/ill.:
Colourbox

Svangerskapsforgiftning og svangerskapsindusert hypertensjon er noen av de vanligste tilstandene som gir høyt blodtrykk i svangerskapet. Ved svangerskapsindusert hypertensjon kommer det høye blodtrykket først etter 20. svangerskapsuke.

Forskerne har tidligere sett en sammenheng mellom svangerskapsforgiftning og økt risiko for hjerte- og karsykdom hos mor, men nå har de også sett at den mindre alvorlige tilstanden svangerskapsindusert hypertensjon, også gir betydelig økt risiko for hjerte- og karsykdom.

Tredobbel risiko ved høyt blodtrykk og for tidlig fødsel

– Svangerskapsindusert hypertensjon gir en nesten dobling av risikoen for hjerte- og karsykdom sammenlignet med kvinner uten hypertensjon i svangerskapet. Har kvinnen i tillegg ett svangerskap som kompliseres av prematur fødsel eller barn som er født små for alderen er risikoen for hjerte- og karsykdom nesten tredoblet, sier Hilde Kristin Refvik Riise til Dagens medisin.

I studien har de koblet datoaene fra Fødselsregisteren mot innleggelser på sykehus og dessuten Dødårsakregisteret til i alt 617 589 kvinner som har født mellom 1980 og 2009. Artikkelen er publisert i Journal of Ameriacan Heart Association og er en av tre i Riises doktorgradsarbeid.

Muliggjør tidlig forebygging 

Riise kan bare spekulere i hva som er årsaken til denne sammenhengen:

– Generelt diskuteres det om disse kvinnene kan være predisponert for både høyt blodtrykk i svangerskapet og deretter hjerte- og karsykdom senere i livet. Sammenhengen kan også forklares ved at begge disse sykdommene har mange felles risikofaktorer, slik som høy kroppmassesindeks og diabetes mellitus. Videre kan det også være at svangerskapsindusert hypertensjon i seg selv fører til kardiovaskulære endringer som vedvarer også etter svangerskapet. Ett svangerskap er en stor belastning for kvinnekroppen, og denne belastningen er enda større hos kvinner med høyt blodtrykk, forteller Riise.

Studien kan bety mye for kvinner med svangerskapsindusert hypertensjon:

– Dette viser at det er viktig at både kvinner med svangerskapsindusert hypertensjon og kvinner med svangerskapsforgiftning blir fulgt opp etter fødselen med tanke på å overvåke helsen og forebygge framtidig hjerte- og karsykdom. Ett svangerskap gir en unik mulighet til å starte forebyggingen tidlig, slår forskeren fast. 

Les hele artikkelen her: Association Between Gestational Hypertension and Risk of Cardiovascular Disease Among 617 589 Norwegian Women