Hjem
Det medisinske fakultet
Nyhet | Forskning

Oftere høyt blodtrykk blant de med svangerskapskomplikasjoner

Ny studie ved Universitet i Bergen viser at svangerskapskomplikasjoner kan være et forvarsel for kvinner om økt risiko for å utvikle høyt blodtrykk 10 år etter svangerskapet.

Pregnancy and diabetes
Forskere har sett en sammenheng mellom svangerskapskomplikasjoner, som svangerskapsdiabetes, og risikoen for å utvikle høyt blodtrykk senere.
Foto/ill.:
Illustration: www.colourbox.com

Hjerte- og karsykdommer er en av de vanligste dødsårsakene blant både menn og kvinner i Norge, og ubehandlet er høyt blodtrykk en stor risikofaktor for å utvikle alvorlige hjerte- og karsykdommer.

Forskere ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin og Folkehelseinstituttet har nå sett at om lag 30% av alle tilfeller av behandlet høyt blodtrykk hele 10 år etter svangerskapet kan tilskrives svangerskapskomplikasjoner som svangerskapsforgiftning, høyt blodtrykk som utvikles under svangerskapet, diabetes og for tidlig fødsel.

Like oftere blant kvinner med normal vekt

Fra før av vet man at overvekt og fedme kan gi større risiko for svangerskapskomplikasjoner og senere utvikling av hjerte- og karsykdommer. Derfor var det ikke utenkelig at overvekt og fedme kunne forklare sammenhengen forskerne fant mellom svangerskapskomplikasjoner og hjerte- og karsykdommer:

– Derfor var det overraskende og viktig å finne ut at det var like sterk kobling mellom disse svangerskapskomplikasjonene og risiko for å utvikle høyt blodtrykk senere i livet når vi bare tok med kvinner med normalvekt før svangerskapet i analysene, sier Grace Egeland, forsker ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin og Folkehelseinstituttet.

Stressende svangerskap

Forskerne har brukt data fra Den norske mor- og barnundersøkelsen fra 2004-2009 og koblet disse med data fra Reseptregisteret.

De fant at koblingen var aller sterkest fem år etter fødsel for kvinner som fikk svangerskapskomplikasjoner i sitt første svangerskap.

– I tillegg hadde kvinner som fødte før svangerskapsuke 32 og samtidig hadde med høyt blodtrykk under svangerskapet hele 14 ganger høyere risiko for senere utvikling av høyt blodtrykk enn kvinner som fødte etter svangerskapsuke 37 med normal blodtrykk under svangerskapet, sier Egeland.

De mange store endringene under svangerskapet utgjør en betydelig «stresstest» for kvinnekroppen: 

– Vi tror det er derfor vi ser denne koblingen mellom komplikasjoner i svangerskapet og høyt blodtrykk og hjerte- og karsykdommer senere i livet, forklarer forskeren.

Lurt å sjekke blodtrykket

Høyt blodtrykk eller hypertensjon er en tilstand som gir få eller ingen symptomer (https://sml.snl.no/hypertensjon). Derfor er det lett å gå rundt med høyt blodtrykk uten at man vet det. Forskerne mener funnene deres er klinisk relevante, fordi det sier noe om hvem som er i risikosonen for å utvikle høyt blodtrykk:

– Svangerskapskomplikasjoner som høyt blodtrykk, for tidlig fødsel, svangerskapsforgiftning, og -diabetes, spesielt i første svangerskapet, peker ut kvinner som er i risikosonen for høyt blodtrykk. Det gjør det mulig å sette inn tiltak tidlig i sykdomsforløpet, sier Egeland.

Lenke til artikkel: https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/JAHA.117.008318

Lenke til "editorial" om artikkelen: https://www.ahajournals.org/doi/pdf/10.1161/JAHA.118.009159