Hjem
Det medisinske fakultet
Nyhet | Forskning

Kvinner som ikke drikker brekker hofta oftest

For menn derimot, er det de som drikker mest som er mest utsatt for hoftebrudd. Dette viser forskning utført i samarbeid med Klinisk institutt 2.

Eldre kvinne ute i naturen med vinglass
Ifølge nylig publisert forskning, som ser på sammenhengen mellom hoftebrudd og alkoholkonsum, kommer kvinner som drikker moderate mengder vin best ut av det.
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Norge har en av verdens høyeste forekomster av hoftebrudd. Fordi pasientene ofte er gamle med flere andre sykdommer, samt komplikasjoner knyttet til bruddet, som for eksempel inaktivitet, så dør om lag en fjerdedel av pasientene innen et år etter bruddet.

Forskerne vet at alkoholisme gjør det mer sannsynlig å få hoftebrudd, både på grunn av ernæringsstatus og større risiko for å falle, men det er forsket mindre på hva moderat alkoholforbruk gjør for risikoen.

Professor Anne Hylen Ranhoff ved Klinisk institutt 2 har derfor nå vært involvert i et forskningsprosjekt hvor de har sett nærmere på hvordan alkoholinntak påvirker sjansen for å få hoftebrudd, både for menn og kvinner. Litt overraskende fant de store kjønnsforskjeller:

 Menn mellom 30 og 59 år, som drikker fire ganger i uken eller oftere, eller mer enn 14 enheter i uken, er mer utsatt for hoftebrudd enn dem som drikker moderat. Kvinner som derimot aldri drikker, har høyere risiko enn kvinner som drikker moderat.

Best med vin

Forskeren har sammen med førsteforfatter Anne Johanne Søgaard ved Folkehelseinstituttet, undersøkt data om sosioøkonomiske forhold, livsstil, høyde og vekt hos til sammen over 140 000 kvinner og menn 30 år og eldre. Dataene er hentet fra den store databasen Cohort of Norway (CONOR). Dette er satt sammen med senere rapporteringer om hoftebrudd fra alle landets sykehus hos den samme gruppen. I alt fikk 1558 av mennene og 2511 av kvinnene hoftebrudd.

Blant kvinner er det de som drikker moderate mengder vin, som kommer best ut av det.

– Kjønnsforskjellene er interessante og har nok sammenheng med forskjellige sosioøkonomiske og helsemessige karakteristika hos kvinner og menn i relasjon til alkoholbruk og ikke bare vinen i seg selv, mener Ranhoff.

Moderat alkoholforbruk hos kvinner øker trolig ikke risikoen

Det var muligens ikke så overraskende at de mennene som drikker mest, har høyest risiko for hoftebrudd, men hvorfor kommer de kvinnene som drikker minst så dårlig ut av det?

– Kvinner som svært sjelden eller aldri drikker alkohol har oftere lavt nivå av fysisk aktivitet og

rapporterer mer sykdom. Det kan også være sosioøkonomiske forhold som spiller inn, påpeker Ranhoff.

Forskeren vil derfor ikke gå ut med en anbefaling om et moderat inntak av alkohol, eller særlig vin, for kvinner, for å forebygge mot hoftebrudd:

– Det jeg imidlertid kan si, er at et moderat forbruk trolig ikke øker risikoen for hoftebrudd, konkluderer hun.

Les artikkelen her: The association between alcohol consumption and risk of hip fracture differs by age and gender in Cohort of Norway: a NOREPOS study