Hjem
Det medisinske fakultet
Nyhet | Forskning

Tidlig fødsel koblet til økt risiko for eggstokkreft

Samtidig er svangerskapsforgiftning koblet til lavere risiko for å få brystkreft. Tone Bjørge ved institutt for global helse og samfunnsmedisin har sett nærmere på hvor mange barn man får, komplikasjoner under svangerskapet, og senere kreftrisiko.

gravid mage og hender som lager hjerte
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

– Svangerskap har betydning for kvinnens helse senere i livet, sier professor i epidemiologi Tone Bjørge.

Hun og hennes kolleger ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin koordinerer et stort nordisk samarbeidsprosjekt, med data fra fødsler fra over 1,4 millioner kvinner i Danmark, Finland, Norge og Sverige.

Det de undersøker er sammenhenger mellom antall barn man har og forhold ved svangerskapet, inklusive svangerskapskomplikasjoner, og risiko for å få ulike krefttyper senere i livet. Ved å undersøke data fra ca. 11 000 kvinner som har utviklet eggstokkreft, og sammenlignet dette med en kontrollgruppe som var ti ganger så stor, fant de altså en kobling mellom å føde for tidlig og å få eggstokkreft senere.

Samtidig var høy alder ved første og siste fødsel, samt økende antall svangerskap, assosiert med lavere risiko for å få denne krefttypen.

Kan bare spekulere i årsaker

Bjørge og hennes kolleger driver med epidemiologisk forskning, noe som vil si at de undersøker helse i et befolkningsperspektiv.  Konkret betyr det at de akkumulerer helsedata, og analyserer disse.

– I epidemiologisk forskning kan vi si noe om risiko for sykdom i befolkningsgrupper, og vi ser etter mulige årsakssammenhenger, forteller forskeren.

De spesifikke årsaksmekanismene som ligger bak assosiasjonene mellom ulike forhold ved graviditet og senere kreftsykdommer, kan de imidlertid bare spekulere i.

Fruktbart nordisk samarbeid

I de nordiske landene har man samlet inn data om gravide i nasjonale fødselsregistre helt tilbake fra slutten av 1960-tallet og koblet disse opplysningene mot data fra nasjonale kreftregistre, noe som gir store datasett.

–  Det er et fruktbart samarbeid, bekrefter Bjørge.

I tilfellet brystkreft, analyserte de informasjon fra over 116 000 kvinner med sykdommen, og sammenstilte den med informasjon om over en million friske kvinner. Her fant de altså at både høyt blodtrykk før svangerskapet, høyt blodtrykk i svangerskapet og svangerskapsforgiftning, var assosiert med lavere risiko for å utvikle brystkreft. 

Forskningsteamet har også undersøkt om det er en assosiasjon mellom hvor mange barn man har og risiko for å utvikle tarmkreft, uten å finne en sammenheng her.  

Artikler: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29752724

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29737528

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27701386

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29476569 (oversiktsartikkel)