Hjem
Det medisinske fakultet
RØVERTIDSSKRIFT

Frykter doktorgradsartikler i røvertidsskrift

I kjølvannet av Open Access har det kommet mange useriøse tidsskrift som gir seg ut for å være vitenskapelige. Dekan for forskerutdanning Roland Jonsson ved Det medisinske fakultet frykter at stipendiater publiserer i røvertidsskrift. Se Jonssons sjekkliste mot røvertidsskrift her.

Roland Jonsson advarer mot røvertidsskrift
ADVARER MOT USERIØSE TIDSSKRIFT: Roland Jonsson advarer mot å publisere i røvertidsskrift, som mangler kvalitetskontroll og bare er ute etter forskernes penger. 
Foto/ill.:
Kim E. Andreassen

Hovedinnhold

– Min største skrekk er at vi begynner å få doktorgradsartikler inn i røvertidsskriftene, sier professor Roland Jonnson, dekan for forskerutdanning ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen (UiB).

I dag finnes det stadig flere såkalte røvertidsskrift, som utgir seg for å være seriøse og vitenskapelige. Forskere betaler ofte mellom 2000 og 3000 dollar for å få publisere, uten å få noe igjen for det, ifølge Jonsson.

Forskerne får ikke publiseringspoeng for å publisere i disse tidsskriftene og det er heller ikke mulig å søke artiklene opp i de vanlige databasene som for eksempel PubMed eller Web of Science.

– Det er rett og slett borkastet å publisere i røvertidsskriftene. Det et er en del av veilederens ansvar å se til at stipendiatene ikke publiserer dem, påpeker Jonnson.

    Mangler kvalitetskontroll

    Jonsson, som har lang erfaring fra redaksjonsvirksomhet, sier at det kan være vanskelig, selv for erfarne forskere å skille røvertidsskriftene fra de seriøse. De ligner, både utseendemessig og i tittel, på etablerte og seriøse tidsskrift. Ord som ”science” og ”international” går igjen.

    Anerkjente forskere blir ofte spurt om å sitte i redaksjonen, rett og slett for at tidsskriftene skal virke seriøse. Når de oppdager at tidsskriftet er useriøst, opplever de at det er nærmest umulig å få fjernet navnet sitt. Noen tidsskrift har til og med plassert fiktive personer inn i redaksjonene

    – Røvertidsskriftene mangler eller har en mangelfull fagfellevurdering og holder et tvilsomt vitenskapelig nivå, påpeker Jonsson.

    Forskere lar seg smigre

    I en artikkel fra Aftenposten går det frem at over 700 norske forskere fra 48 institusjoner har gått på limpinnen, til nå.

    – Det er typisk at røvertidsskriftene henvender seg til forskere per e-post for å spørre om de vil publisere hos dem, noe som kan virke hyggelig og smigrende i utgangspunktet. Men til syvende og sist er det kun bakmennene som sitter igjen med fortjeneste, i form av  økonomisk gevinst sier Roland Jonsson.

    Roland Jonssons sjekkliste for å unngå røvertidsskrift:

    • Er tidsskriftet kjent og anerkjent blant dine kolleger?
    • Har du lest noen artikler i tidsskriftet tidligere?
    • Er det lett å finne siste utgivelsene i tidsskriftet?
    • Er det lett å identifisere og kontakte utgiveren?
    • Synliggjør tidsskriftet hvilken fagfellevurdering de bruker?
    • Er artiklene indeksert i søkerportalene du bruker?
    • Kommer det klart frem hvor mye det koster å publisere?
    • Kjenner du til redaksjonen?