Hjem
Det medisinske fakultet
FORSKNING | MEDISIN

Fars ungdomsfedme gir dobbel astmarisiko

Gutter som legger på seg i tidlig pubertet dobler astmarisiko for seg selv og sine fremtidige barn.

Overvektig gutt sjekkes av lege
Gutters overvekt i tidlig pubertet virker ugunstig på egen og avkommets lungehelse, viser UiB-forskning.
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

I en internasjonal EU-studie (ALEC) med forskere fra Senter for internasjonal helse ved Universitetet i Bergen i spissen, så forskerne at perioden mellom åtteårsalderen til puberteten har stor betydning for sin egen og sitt fremtidige avkoms lungehelse.

– Dersom man legger på seg i denne perioden, så fordobles risikoen for astma senere i livet for begge kjønn, men for guttene fordobles risikoen også for hans fremdige barn, sier stipendiat Marianne Lønnebotn ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin. Hun er førsteforfatter på en artikkel om funnet, som for første gang presenteres på ERS International Congress 2018, i Paris, 18. september.

Forskerne har analysert spørreskjema fra 3018 voksne avkom mellom 18-50 år og 2153 fedre mellom 39-66 år, som deltok i RHINESSA-prosjektet, som inkluderer 10 forskningssentre fra Nord-Europa, Spania og Australia. 

Periode for utvikling

Studien viste også at astmarisikoen ikke var forbundet med vektøkning før eller etter puberteten.

– Det skjer enormt mye i kroppen fra barn til voksen. Blant annet utvikler organene seg. Overvekt kan føre til en generell betennelsesdannelse i kroppen, som kan skade organenes utvikling mellom barndom og pubertet, sier professor Cecilie Svanes ved Senter for internasjonal helse, som har ledet studien.

– Når det gjelder risikoen for gutters fremtidige barn, så tror vi det handler om at overvekt forstyrrer utviklingen av kimcellene til sædceller, som pågår hos gutter i denne aldersgruppen, sier Svanes. 

Viktig med tidlig tilrettelegging

Tidlig pubertet ser ut til å være et viktig tidsrom for å forebygge helseproblemer både for en selv, men også for gutters fremtidige barn. Ut fra de nye funnene, mener Svanes det er viktig å legge til rette for et sunnere liv for denne aldersgruppen. 

– Vi ser at det har skjedd en økning i overvekt for denne aldersgruppen i Europa. Det er derfor viktig å legge til rette for et sunnere kosthold og mer fysisk aktivitet for dem. Dette kan både skje på skolene og for eksempel ved utforming av urbane byrom, sier Cecilie Svanes.