Hjem
Det medisinske fakultet
Forsker Grand Prix

Forsker på ny antibiotika

Forsker Grand Prix-kandidat Illimar Hugo Rekand jobber med å holde oss frisk. Han undersøker nye muligheter for å lage nye medisiner i en verden hvor antibiotikaresistens er et økende utfordring.

Illmar
Foto/ill.:
Forskningsdagene i Bergen

Hovedinnhold

Det er en kjensgjerning at både overmedisinering og bruk av antibiotika i for eksempel kjøttindustrien, gjør at flere og flere bakterier utvikler forsvarsmekanismer mot medisinen.

– Bakterier har den fordelen at den har kort levetid, og har lett for å tilpasse seg endringer. Samtidig er det ikke blitt videreutviklet ny antibiotika på flere tiår, forteller stipendiaten Illimar Hugo Rekand, som har sin arbeidsplass på Institutt for biomedisin, men også er tilknyttet Institutt for kjemi.

Manipulerer cellens funksjon

Sammen med sin veileder Ruth Brenk og forskergruppen ser de derfor på nye måter å lage medisiner som angriper bakterier på en effektiv måte. Det de konkret undersøker, er hvordan en kopi av bakteriens DNA, et RNA i bakterien, kan manipuleres til å skru gener av og på i bakteriecellen.

På denne måten kan man forstyrre en naturlig prosess i cellens utvikling. Dette RNAet kaller «riboswitch» og finnes bare i bakterieceller.

Dette er en fordel, mener Rekand:

– Å finne stoffer som ødelegger bakteriene, men som lar våre egne friske celler være i fred, er den store utfordringen i utviklingen av antibiotika, sier han.

Formidler nytt håp

Ifølge Rekand er forskning på nye antibiotika i fremmarsj, men at det likevel ikke er veldig mye fokus på dette i offentligheten.

– De jeg snakker til om forskningen min sier at de synes det er fint å høre at det forskes på dette. Gjennom media har de kanskje fått inntrykk av at alt håp er ute, forteller Rekand.  

Han deltar i Forsker Grand Prix nettopp fordi han synes at folkeopplysning er viktig:

– Det er vårt samfunnsansvar som forskere å formidle til allmennheten hva skattebetalernes penger går til, understreker han.

Det er også en sjanse for doktorgradsstipendiaten til å videreutvikle sine formuleringsevner

– Alle som tar en doktorgrad vil gjerne snakke om det de driver med, og her lærer jeg mye nytt: God diksjon, hvordan man presenterer seg selv og bruker kroppspråk til å få formidle budskapet på best mulig måte.

Følg Illimar Hugo Rekand og Siri Flagestad Kvalheim ved Institutt for klinisk odontologi på Forsker Grand Prix 26. september!