Hjem
Det medisinske fakultet
OPEN EDUCATIONAL RESOURCES

UiB tilbyr gratis multimedia for global helse

Universitetet i Bergen gir åpent og gratis medieinnhold til undervisning i global helse, i samarbeid med Københavns universitet og Uppsala universitet.

Open Educational Resources
OER Commons er en plattform for åpen og gratis deling av multimedia til bruk i undervisning.
Foto/ill.:
OER/UiB

Hovedinnhold

Med hjelp fra midler fra Nordisk råd har Universitetet i Bergen (UiB) samarbeidet med de to andre nordiske universitetene om å lage Nordic University OER - Health, en åpen nettportal til bruk for undervisning innen global helse.

På den nettbaserte plattformen ligger det blant annet videoer, bilder og forelesninger som er  tilgjengelige for alle, og gratis  å bruke. 

– Poenget med portalen er at lærere over hele verden, som underviser i global helse, kan bruke materialet. Målet er at vi får bedre kvalitet på undervisningen og at vi når flere, sier professor Bente E. Moen ved Senter for internasjonal helse, som leder prosjektet fra UiB.

Behov for undervisning i sør

I dag er innholdet på portalen inndelt i 15 ulike tematikker, blant annet global helse generelt, migrasjonshelse og infeksjonssykdommer.

Materialet er til nytte for alle lærere innen global helse. Men kanskje er det en særlig en ressurs for mange lav- og mellominntektsland, som er i ferd med å bygge opp sine universiteter, ifølge Moen.

– Vi tenker at den nye portalen kan være til stor hjelp for undervisningen i Afrika og andre land i sør, som strever med å få tak i nok undervisningsmateriell. Mye av innholdet i portalen er hentet fra og er egnet for disse landene, påpeker hun. 

Samler mer innhold

Selv om tematikken er satt, arbeider de tre universitetene hele tiden med å legge til nytt innhold. 

– Ved Senter for internasjonal helse, går vi nå gjennom alt vi har av bilder, videoer og powerpoint-presentasjoner for å se om det er mer vi kan bruke. 

– Det er også mulig for andre institusjoner å legge inn innhold, dersom det blir kvalitetssikret og godkjent av en av de tre institusjonene, sier Bente E. Moen.