Hjem
Det medisinske fakultet
Forskning

Lave doser luftforurensing gir økt sykefravær

Forskning utført av Ane Johannessen ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin viser at til og med lave konsentrasjoner av luftforurensing forårsaker helsetrøbbel 20 år etter.

Syk mann med maske
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Dette fremgår i en presentasjon som Ane Johannessen har holdt i European Respiratory Society (ERS), verdens største lungeforskningskongress, i Paris nylig.

–  Lite er kjent om hvordan luftforurensing påvirker folk og samfunnet i et langtidsperspektiv, skriver Ane Johannessen i sin poster.

De har koblet sykefravær hos nesten 7500 personer fra Bergen, Gøteborg, Umeå og Uppsala med deres hjemmeadresser. Dataene ble justert for kjønn, røykevaner, utdanning og tidligere helseproblemer. De fant at luftforurensing var knyttet til sykefravær 20 år etter, selv om nivåene av luftforurensing lå under anbefalt nivå.

Luftforurensingen deltagerne ble utsatt for 20 år siden, hadde dessuten større påvirkning på sykefraværet enn den luftforurensingen de ble utsatt for nå eller 10 år tidligere:

–  Dette indikerer at til og med lave mengder av luftforurensning har negative helseeffekter over tid, skriver Johannessen.

Forskningen er også omtalt i NRK Hordaland sin morgensending 28. september.

Abstractet til foredraget Johannessen holdt, ble tildelt ERS Best Abstract Grant 2018 i konkurranse med svært mange andre.