Hjem
Det medisinske fakultet
Nyhet | Forskning

Torskeprotein kan forebygge nyresvikt

Overvektige rotter foret på protein fra torsk hadde bedre nyrefunksjon enn overvektige rotter som fikk diett basert på melkeproteiner, viser forskning av Oddrun Gudbrandsen ved Klinisk institutt 1.

Torsk
Torskeprotein virker positivt på nyrene, viser ny forskning ved Klinisk institutt 1.
Foto/ill.:
Ålesund Akvarium

Hovedinnhold

Studien har fått omtale i Fiskeribladet. Ifølge artikkelen er det en nær sammenheng mellom fedme og høyt blodtrykk og nyreproblemer, og Gudbrandsen ville derforundersøke om protein fra torsk kunne forebygge for dette.

I forsøket brukte hun rotter med samme type fedme som hos mennesker, og de ble foret med en vanlig, balansert diett kombinert med proteiner fra torsk. Kontrollgruppen fikk en diett bestående av proteiner fra melk. Etter fire uker hadde rottene på torskediett både bedre nyrefunksjon og mindre protein i urinen enn kontrollgruppen. Det indikerer ikke bare at de har bedre nyrefunksjon, men at torskeprotein kan bidra til å opprettholde muskelmassen, ifølge forskeren:

– Det er viktig, spesielt for eldre mennesker, sier Gudbrandsen.

Det er fra før av kjent at omega-3 er en viktig fettsyre for oss mennesker, men det er ifølge Gudbrandsen ikke mye av den fettsyren i torsk. Hun sier at de har sett lignende effekt med laksefilet, men at de da ikke visste om det var fettet eller proteinet som ga den positive effekten. Ved å bruke torskeprotein i undersøkelsene, er de nå mer sikre på at det er selve fiskeproteinet som gir den positive helsegevinsten.

Gudbrandsen med kolleger er nå i gang med å skrive en søknad til Norges forskningsråd om å teste effekten på torskeprotein på mennesker i en klinisk studie.