Hjem
Det medisinske fakultet
STATSBUDSJETT

53 millioner til UiB-studenter i Stavanger

Medisinstudenter ved UiB får 53 millioner kroner til nye studielokaler ved Stavanger universitetssykehus.

Stavanger universitetssykehus 2023
Slik er skissen for nytt sykehus på Ullandhaug i Stavanger, som er planlagt til 2023.
Foto/ill.:
SUS

Hovedinnhold

Regjeringen foreslår 53 millioner kroner i ekstralån til nye UiB-lokaler ved Stavanger universitetssykehus (SUS) i årets statsbudsjett. Utbetalingen starter i 2020. 

– Jeg ser på dette som en styrking av UiBs rolle i Stavanger. Vi ønsker å øke utdanningen av medisinstudenter i Stavanger i tråd med Legeforeningens mål, sier dekan Per Bakke, ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen (UiB).

Styrker Vestlandslegen

Bakke peker på at utvidelsen styrker arbeid for Vestlandslegen, som er UiBs bidrag til å øke legeutdanningen i Norge. Per i dag er cirka 50 prosent av legene utdannet i Norge. Legeforeningen ønsker å øke dette til over 80 prosent, som betyr cirka 300 flere leger utdannet i Norge. 

– Av disse, så kan UiB øke med 100. For at vi skal klare det er vi nødt til å ta hele Vestlandet i bruk, inkludert Stavanger universitetssykehus, understreker Bakke. 

Mer plass med nye lokaler

Rundt 40 medisinstudenter ved UiB får praksis og undervisning ved SUS som en del av medisinutdanningen. Seks ganger i året reiser bergensstudentene til Stavanger. Det nye forslaget i statsbudsjettet skal forbedre deres studieforhold med nye og mer egnede lokaler, i tillegg til mer plass.

– SUS har i mange år bidratt med den kliniske utdanningen av UiB-studentene. Vi tror at det å spre studentene til flere sykehus på Vestlandet, fører til at studentene både blir kjent med dem, og blir interessert i å søke jobb der senere, sier Bakke.

Tar Stavanger-studenter på alvor

I første omgang går midlene til nye kontorlokaler i det planlagte sykehuset i Stavanger. Håpet er at disse arealene byttes ut mot arealer på poliklinikkene på sikt, slik at man i større grad kan undervise studentene der pasientene er. 

– Midlene er svært viktige for UIB, og viser tydelig at vi tar ansatte og studenter i Stavanger på alvor. Vi jobber for å legge til rette for gode forhold for studenter og ansatte i nytt bygg, sier professor Nina Langeland, tidligere dekan ved Det medisinske fakultet. 

Langeland har vært med fra starten av med å planlegge nytt sykehusbygg i Stavanger i 2023. Etter et møte med Kunnskapsdepartementet og Helse og omsorgsdepartementet sommeren 2017, ble det akseptert at det blant annet kom nye undervisningsarealer for UiB i Stavanger.