Hjem
Det medisinske fakultet
Nyhet

Bli kjent med forskningsrådgiverne!

Forskningsrådgiverne skal jobbe for å nå fakultetets mål om ekstern finansiering av prosjekter og bistår forskere i søknadsskrivingen. Bli bedre kjent med dem!

Forskningsrådgivere med
Forskningrådgiverne, fra venstre til høyre: Ramune Midttveit, Michaël Bruno Eric Marie, Amra Grudic-Feta, Andreas Westermoen
Foto/ill.:
Ingrid Hagerup

Hovedinnhold

Siden høsten 2018 har det jobbet hele fire forskningsrådgivere ved Det medisinske fakultet. I høst kom overtok Andreas Westermoen for Yves Aubert.

Tone Friis Hordvik, seksjonsleder ved Forskningsadministrativ seksjon ved Det medisinske fakultetet, mener at gruppen er et ledd i å nå fakultetets mål om mer aktivitet finansiert med eksterne midler.

–  Rådgiverne vil være tilknyttet ulike institutter og sentre, men vil også jobbe på tvers for å øke BOA-aktiviteten (eksternt finansiert forskning). Med en relativt stor bemanning innenfor dette området, er det enklere å jobbe mer målrettet og strategisk mot dette målet, sier Tone Friis Hordvik.

Les mer om forskningrådgiverne i faktaboksen.