Hjem
Det medisinske fakultet
Nyhet | Forskning

Allergi gir økt risiko for svangerskapsforgiftning

Kvinner som har allergi har nesten dobbel så stor sjanse for å få svangerskapsforgiftning tidlig i svangerskapet, viser forskning av Anne Kvie Sande ved Klinisk institutt 2

gravid mage og hender som lager hjerte
Foto/ill.:
Colourbox

Svangerskapsforgiftning, eller preeklampsi, er en alvorlig komplikasjon i svangerskapet, som kan medføre fare for både mor og barn. Tilstanden kan blant annet føre til forsinket vekst hos barnet, og medføre at barnet må forløses for tidlig, spesielt om tilstanden oppstår før svangerskapsuke 34. Årsaken til hvorfor noen får svangerskapsforgiftning, er det likevel behov for mer kunnskap om.

–  Vi vet at der er en rekke tilstander som disponerer for preeklampsi, blant annet diabetes, leddgikt og astma, sier forskeren.

Med bakgrunn i dette ønsket de å undersøke om en ganske vanlig tilstand som allergi hos mor ga større sjanse for å utvikle preeklampsi.

Forskerne brukte data fra fødedatajournalsystemet NATUS, som inneholder opplysninger om mors helse før og under svangerskapet. Alle fødsler i Stavanger mellom 1996 – 2014 i Stavanger og i Bergen mellom 2009 – 2014 var inkludert i utvalget.

–  Vi fant at blant de som har allergi, var det om lag dobbelt så mange som fikk preeklampsi tidlig i svangerskapet. De med allergi var derimot underrepresentert blant de som får preeklampsi sent i svangerskapet.

–  Styrker antagelse om at svangerskapsforgiftning er knyttet til immunforsvaret

Hos mor gir svangerskapsforgiftning høyt blodtrykk og protein i urinen, i noen tilfeller kan nyrene og leveren bli påvirket. Etter svangerskapet er tilstanden også forbundet med økt risiko for å dø av hjertesykdom.

–  I preeklamptiske svangerskap skjer det en dysregulering av mors immunforsvar. Vi vet nå at mange immunologiske tilstander, som astma og allergi, er assosiert med svangerskapsforgiftning, noe som styrker antagelsen om at svangerskapsforgiftning er en immunologisk tilstand, sier Sande.

To ulike tilstander

Studien styrker også hypotesen om at sen og tidlig preeklampsi faktisk er to ulike tilstander, som krever to ulike typer oppfølging. Hvis man vet at allergikere har størst sjanse for å få den tidlige varianten, kan man være mer oppmerksom på tegn til preeklampsi hos denne gruppen, og kanskje også forebygge:

–  Vi håper at ved å skille disse to tilstandene fra hverandre, så kan vi gi de som er i risikogruppen for å utvikle den mest alvorlige utgaven, tidligere oppfølging. Kanskje kan antihistaminer, en vanlig allergimedisin, gis forebyggende, foreslår forskeren.

I registeret var det bare informasjon om hvorvidt mor hadde allergi eller ikke, ikke hva mor er allergisk mot.

– Vi håper å finne ut mer om dette i fremtidige studier, sier hun. 

Les hele artikkelen her: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165037818300172?via%3Dihub