Hjem
Det medisinske fakultet
BEVILGNING | FORSKNINGSRÅDET

160 millioner kroner til nytt senter for hjernesykdommer

UiB-professor Kjell-Morten Myhr og forsker Charalampos Tzoulis skal lede Norges første forskningssenter for klinisk behandling. Med 20 millioner kroner årlig fra Forskningsrådet skal senteret forske på sykdommer som MS, Parkinsons, ALS og demens fra Bergen.

Hjernesenter
Forskningsrådet tildeler UiB og Haukeland midler for å opprette et nasjonalt senter for hjernesykdommer som ledes av Kjell-Morten Myhr og Charalampos Tzoulis.
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

– Vi oppretter et nasjonalt senter som skal forsøke å finne ny og bedre behandling for hjernesykdommer, som MS, ALS, Parkinsons og demens, i tillegg til andre kroniske lidelser i sentralnervesystemet, sier Instituttleder Kjell-Morten Myhr ved Klinisk institutt 1, Universitetet i Bergen (UiB) og overlege ved Nevroklinikken

Myhr skal lede Norges første kliniske forskningssenter, Neuro-Sysmed, sammen med forskningsleder Charalampos Tzoulis. Senteret mottar 20 millioner kroner fra Forskningsrådet i opp til åtte år, totalt 160 millioner kroner.

Nasjonalt ansvar

Det nye senteret skal ha et nasjonalt ansvar.

– Det betyr at vi tar inn pasienter for medikamentell utprøving og ny behandling fra hele landet. Dermed kommer vi også til å ha kontakt med alle nevrologiske avdelinger i Norge, sier Myhr.

– Hjernesykdommer som ALS og demens har ikke noe fullgodt behandlingstilbud i dag. Med det nye senteret håper vi at pasienter fra hele Norge kan få nye medikamenter og ny behandling tidligere enn de ellers ville ha fått. 

Fysisk nærhet

Myhr tror at  UiB og Haukeland fikk tilslag på søknaden på grunn av bergenmiljøenes brede og lange erfaring med kliniske undersøkelser av pasienter med nevrologiske sykdommer. Men like viktig var nok den korte avstanden mellom miljøene på Haukeland, ifølge Myhr. 

– Vi fremhevet særlig fysisk nærhet mellom forskningsmiljøene, klinikken og pasientene i søknaden til Forskningsrådet, sier Kjell Morten Myhr.


Senteret Neuro-Sysmed består av miljøer fra Klinisk institutt 1, Institutt for Global helse og samfunnsmedisin, Institutt for biomedisin, Institutt for klinisk odontologi, Institutt for informatikk, Nevroklinikken ved Haukeland universitetssjukehus og BTO.