Hjem
Det medisinske fakultet
News

Diabetespris til Dankel

Simon Nitter Dankel ved Klinisk institutt 2 mottok Diabetesforbundets forskningspris for 2018 for sin diabetes- og fedmeforskning.

Simon Dankel med pris
Prispengene på 50 000 kroner går til et pågående prosjekt på en metabolitt som skilles ut av fettceller, og som har sterk sammenheng med utvikling av type 2 diabetes. - Vi tror metabolitten kan måles i blodet som en biomarkør, for å fange opp type 2 diabetes som er i utvikling på et tidlig stadium, sier Dankel.
Foto/ill.:
Anne Lene Blystad / Diabetesforbundet

I Norge er det over 200.000 som har diabetes type 2. I tillegg er det mellom 100.000 og 200.000 som ikke vet at de har denne sykdommen. Det er 34 mennesker som får denne sykdommen hver dag. 

Det siste tiåret har Simon Nitter Dankel ved Klinisk institutt 2 forsket på fettvevsforandringer ved overvekt og diabetes type 2. På Verdens diabetesdag 14. november, mottok han Diabetesforbundets forskningspris for sitt mangeårige arbeid.

– Vi studerer celler i mennesket og baserer oss på genetikk. Til nå har vi funnet en bestemt gruppe proteiner i cellene som er koblet til utvikling av diabetes type 2, sier Nittel Dankel.

Forskningteamet hans klarte, som de første i verden, å bytte ut en bestemt arvelig såkalt bokstav i DNA i fettcellen. På denne måten viste de at ett av proteinene bant seg sterkere til DNA-et og dermed fremmet type 2 diabetes.

– Vi har håp om at forskningen kan lede til ny medisin og mer persontilpasset behandling av diabetes type 2, avhengig av hvilke celleprosesser som er svekket hos hver enkelt, sier Nitter Dankel til Diabetesforbundets kommunikasjonsrådgiver i en pressemelding.

Viktig med mer forskning

Prisen er todelt; en for de under og over 40 år. Den er til for å hedre, inspirere og motivere til mer diabetesforskning, for å komme nærmere sårt tiltrengte svar på diabetesgåtene.

Ferske tall viser blant annet at rekordmange barn fikk diabetes type 1 i fjor. Det er også flere som får diabetes type 2 i yngre alder enn tidligere. Samtidig er det lite forskning på feltet i Norge:

– Sammenlignet med de andre nordiske landene forskes det mindre på diabetes her. Forskningsprisen er viktig fordi vi trenger enda mer diabetesforskning i Norge, sa Sverre Ur, leder i Diabetesforbundet.

Karbohydrater som påvirker magefettet

Nå driver Dankel et 4-årig prosjekt gjennom Norges forskningsråd sitt prestisjetunge program Unge forskertalenter. I tillegg leder han en stor kostholdsstudie i Bergen, som heter CARBFUNC.

– Her studerer jeg og forskerteamet hvordan mengde og kvalitet på karbohydrater i kostholdet påvirker magefett og risiko for fedme-relatert sykdom som diabetes type 2, sier Dankel.

Studien, med både kvinner og menn med fedme, begynte i januar 2018 og vil gå over to år. Den er del av Mohns ernæringsforskningslaboratorium, Senter for ernæring ved Universitetet i Bergen og Haukeland universitetssjukehus.