Hjem
Det medisinske fakultet
SIH 30 ÅR

Feiret 30 år med internasjonal helse

Senter for internasjonal helse feiret 30 år med et storslagent heldagsseminar i Universitetsaulaen.

CIH 30 år
DIREKTØRENE: Direktør Bente Moen flankert av de tidligere SIH-direktørene (f.v) Bjarne Bjorvatn, Rune Nilsen, Gunnar Kvåle og Bernt Lindtjørn.
Foto/ill.:
Kim E. Andreassen

Hovedinnhold

30 år med Senter for internasjonal helse (SIH) ved Universitetet i Bergen ble markert med et 12 timer langt vitenskapelig seminar inkludert musikk, tapas og kake, mandag 10. desember i Universitetsaulaen.

Seminaret From Past to Future in Global Health reflekterte SIHs 30 års lange historie. Alle med interesse for global helse var invitert.

– Mange av våre samarbeidspartnere og kolleger var tilstede og vi presenterte blant annet hovedprosjektene som vi jobber med nå, sier SIH-direktør Bente E. Moen. 

Lokal kapasitetsbygging

I 30 år har senteret utdannet studenter i global helse, forsket i lavinntektsland og forbedret helsen til flere tusen personer. Mange har kommet fra lavinntektsland og tatt både mastergrad og doktorgrad på senteret, for så å reise tilbake til sine hjemland for å undervise eller jobbe i helsevesenet. 

– Noe av det viktigste senteret har fått til de siste 30 årene er lokal kapasitetsbygging, særlig når det gjelder å etablere universitetsavdelinger i lavinntektsland, som i Zambia, Etiopia og Nepal, sier Moen. 

Kamp om forskningsmidlene

SIH hadde også invitert et faglig panel til jubileumsseminaret. Panelet diskutere hva senteret bør jobbe videre med fremover.

– Det er fortsatt mange utfordringer i lav- og mellominntektsland, og det er stor ulikhet mellom Nord og Sør i forhold til hvilke helsetilbud som tilbys.

– En av de aller viktigste jobbene for oss fremover er å skaffe midler til global helse-forskning. Det satses for lite på dette i dag og vi ser også at forskningsprogrammer forsvinner, som for eksempel Forskningsrådets GLOBVAC-program, sier Bente E. Moen.