Hjem
Det medisinske fakultet
News

Nytt scoringsskjema for studenter i klinisk praksis

Mini-cex er et nytt skjema for ferdigheter i klinisk arbeid utviklet av blant annet Bjørn Egil Vikse og professor Anders Bærheim ved Universitetet i Bergen.

Hovedinnhold

Mini-CEX er et skåringskjema for ferdigheter i klinisk arbeid. En norsk versjon er laget av professor Bjørn Egil Vikse og professor emeritus Anders Bærheim ved UiB, og førsteamanuensis Børge Lillebo og stipendiat Susanne S. Smeby fra NTNU.

 – Vår versjon har tatt utgangspunkt i en versjonen brukt i etterutdannelse i indremedisin i USA og versjonen fra den Australske legeforeningen, og har vært gjennom en bred peer review prosess ved de medisinske fakultetene ved UiB og NTNU, sier Anders Bærheim.

Alle 8. semester medisinstudenter i praksis i Haugesund og de fleste i Stavanger og Førde får tilbakemelding på eget klinisk arbeid ved hjelp av den norske versjonen av Mini-CEX. 

 – Studentenes erfaringer er gode, og legen som gir dem tilbakemelding kan lære noe av den strukturerte tilbakemeldingsprosessen, forteller Bærheim. 

Du finner skjemaet vedlagt under. 

Dokumenter